Porno på timeplanen

Mange ser porno, men få snakker om det. Denne ressursen er et bidrag til helsesykepleiere og lærere som ønsker å sette porno på timeplanen.

Målet med ressursen er å bidra til god seksuell helse blant ungdom og sette temaet pornografi inn i en større samfunnskontekst. Med denne ressursen gjør vi dette gjennom å bevisstgjøre om hva porno er, og hvordan porno kan påvirke vårt syn på kropp, relasjoner og seksualitet. Elevene inviteres til å reflektere over egne grenser, opparbeide seg kritisk forståelse av porno, og kjenne til hva som er risikoatferd samt muligheten de selv har til å bidra forebyggende mot seksuell utnyttelse.

Målgruppe:

Elever i ungdomsskolen. Passer også fint for elever i videregående skole.

Opplegget har en tidsramme på 2 skoletimer.

I denne ressursen finner du:

  • Lærerveiledning (startside)
  • Elevpresentasjon (PDF/Powerpoint-presentasjon)
  • Veileder/manus til elevpresentasjonen (PDF)
  • Caser (PDF som kan skrives ut)
  • Notatark for eleven (PDF som kan skrives ut)

Hvem står bak?

Porno på timeplanen er utviklet av Barnevakten og ungdomsorganisasjonen Lightup Norway og er finansiert av Helsedirektoratet.

I styringsgruppen sitter Siw Askheim, seniorrådgiver i Statped, Annie Mathisen, fagkonsulent og sexolog, Autismeteamet, Helse Bergen, og rådgiver Kris Munthe i Barnevakten. Prosjektleder er faglig leder Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Gå til ressurs (startside):

Porno på timeplanen