Redd Barna: Diskusjonskort om språkbruk

Her finner du diskusjonskort ment som et enkelt verktøy som raskt kan tas frem og brukes i klassen for å jobbe forebyggende mot stygt språkbruk og lignende.

Skjermdump fra Redd Barna-rapporten

Elever er tydelige på at det viktigste arbeidet i å forebygge stygt språkbruk på skolen er å involvere
elevene selv, nettopp fordi det er elevene som står i det på skolen, i fritiden og på nett.

Elevunderundersøkelsen viser hvert år at det er høyest forekomst av krenkelser og mobbing på barneskolen. Det er viktig å starte tidlig å forebygge mobbing og skape trygge og gode klassemiljøer.

Her finner du diskusjonskort ment som et enkelt verktøy som raskt kan tas frem og brukes i klassen
for å jobbe forebyggende mot stygt språkbruk og lignende

Diskusjonskort om språkbruk er et verktøy som inkluderer elevene i aktuelle problemstillinger og det forebyggende arbeidet mot stygt språkbruk og for å skape en positiv språkkultur i elevgruppa.

Diskusjonskortene inneholder situasjonsbeskrivelser som er relevante for barn, så elever i barneskolen kan ha gode samtaler om hvordan de ønsker å snakke sammen.

Når elevene arbeider med eksempelhistorier og ser situasjonene fra andres perspektiv, blir de bedre rustet til å gjenkjenne og håndtere lignende situasjoner som oppstår i egen hverdag.

Målgruppe:

Elever i barneskolen, 3. – 7. trinn

I denne ressursen finner du:

  • 19 diskusjonskort fordelt på ulike temaer

Eksempler på temaer:

  • Å bli møtt på en fin måte
  • Å heie på hverandre
  • Å bli tatt på fersken i å gjøre noe godt
  • «Du får ikke være med på leken»
  • Hva med det du skriver på skjerm?
  • Gaming
  • Snitch
  • «Jeg bare tulla»
  • Når seksualisert språk blir normalt

Hvem står bak?

Redd Barna

Gå til ressurs: 

Diskusjonskort