Redd Barna: Gi oss spilleregler – Hvordan jobbe med språkbruk i barneskolen?

Rapport og ressurshefte fra Redd Barna om hvordan jobbe med språkbruk i skolen.

Foto: Skjermdump fra Redd Barna

Språkbruken mellom elever og hos de voksne påvirker skolemiljøet, både med hensyn til trivsel, mestring og læring. Redd Barna har derfor reist rundt til barneskoler i Norge og snakket med 3.-, 5.- og 7.-klassinger for å høre hvordan elevene selv opplever at språkbruk påvirker klassemiljøet.

I dette heftet kan du lese om hovedfunnene fra disse skolebesøkene; om hvordan elevene opplever at språkbruk påvirker klassemiljøet, og hvilke forslag de har til hva skolen og foreldre må gjøre for å forebygge og jobbe for å hindre stygt språkbruk hos elevene. Du vil også finne forslag til aktiviteter som du kan gjennomføre i klasserommet.

Målgruppe:

Lærere på barnetrinnet.

I denne ressursen finner du:

  • Hefte med kartlegging av elevers språkbruk. Inkluderer fakta, tips og aktiviteter som kan gjennomføres i klasserommet for å jobbe med språkkulturen.
  • Ressursark (elevark).

Hvem står bak?

Redd Barna

Gå til ressurs:

Redd Barna: Gi oss spilleregler