Redd Barna: Ses offline?

En undervisningsressurs om ungdom, seksualitet og relasjoner på nettet

Foto: Skjermdump fra reddbarna.no

Denne undervisningsressursen handler om hvordan ungdom kommuniserer med hverandre på nett og sosiale medier, og hvordan ungdom både påvirker og påvirkes. Først og fremst handler det om kjærlighet, relasjoner og seksualitet – temaer som er veldig viktige for ungdom.

Målgruppe:

Elever 8.-10. trinn og videregående skole

I denne ressursen finner du:

  • Forside: Informasjon om undervisningsressursen og målene for undervisningen.
  • Forberedelser: Forankring i læreplanen og tips før du starter.
  • Verktøykasse: Øvelser for å få i gang dialog med elevene om ansvar, grenser og respekt på nettet.
  • Temaer: Utdypende informasjon om temaene øvelsene bygger på.

Mål for undervisningen er at elevene skal:

  • Lære kritisk tenkning knyttet til deling av innhold på nett.
  • Reflektere rundt og få respekt for egne og andres grenser.
  • Vite hva et entusiastisk samtykke er.
  • Øve på ulike situasjoner og handlingsalternativer, slik at de kan bli rustet til å håndtere farer på nettet.

Hvem står bak?

Redd Barna

Gå til ressurs:

Redd Barna: Ses offline?