Redd Barna: Sterkere sammen

En undervisningsressurs for å gi elever kunnskap og praktiske ferdigheter til å håndtere ulike former for seksuelle krenkelser.

Foto: Skjermdump fra reddbarna.no

Når elevene arbeider med øvelser får de mer kunnskap om hva seksuell trakassering er, og de blir mer bevisste på hvordan de kan reagerer når de er vitne til at jevnaldrende trakasserer hverandre.

Dette er viktig for å skape et trygt og godt læringsmiljø, og for å forebygge mobbing og seksuell trakassering.

Målgruppe:

Elever 8.-10. trinn og videregående skole

I heftet «Sterkere sammen» finner du aktiviteter du kan gjennomføre i klasserommet.

I denne ressursen finner du øvelser som gir elevene trygghet og verktøy til å:

  • Gjenkjenne ulike former for seksuelle krenkelser.
  • Si ifra når noe ikke er greit.
  • Reagere når man er vitne til seksuelle krenkelser.
  • Være en støttespiller når andre opplever krenkelser.
  • Reflektere rundt kjønnsnormer, kjønnsroller og dobbeltmoral knyttet til jenters og gutters seksualitet.
  • Kjenne lovverket om seksuelle krenkelser, og hva slags beskyttelse man har krav på.
  • Vite når man bør henvende seg til voksne for å få hjelp.

Hvem står bak?

Redd Barna

Gå til ressurs:

Redd Barna: Sterkere sammen