Samtaleplakater for trygt og godt skolemiljø

Nedlastbare samtaleplakater for bruk av FAU som kan være til god hjelp i arbeidet med å sikre at elevene får et trygt og godt skolemiljø, blant annet knyttet til digital dømmekraft.

Nedlastbare samtaleplakater som kan skrives ut og brukes på foreldremøter.

Målgruppe:

Foreldre og pedagoger i grunnskolen.

I denne ressurser finner du:

 • Nedlastbar samtaleplakat: Hvordan kan FAU bidra til et trygt og godt skolemiljø?
 • Nedlastbar samtaleplakat: Hvordan kan FAU bidra til god digital dømmekraft?
 • Veileder laget til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
 • Tips til deg som skal fasihlitere samtaleplakatene.
 • Tips til forberedelse og gjennomføring.
 • Mulige oppsummeringsspørsmål.
 • Løsning på oppgave.

Opplegget er gratis tilgjengelig på nettsidene til Viken fylkeskommune.

Hvem står bak?

Samtaleplakatene er laget av Elev-, lærling og mobbeombudet i Viken fylkeskommune i samarbeid med Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

Andre som har bidratt med innspill til denne veilederen er:

 • Medietilsynet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Rosa kompetanse skole (Foreningen FRI)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)

Gå til ressurs

Samtaleplakater for trygt og godt skolemiljø