Småbarn og skjermbruk

Gode råd for å skape gode skjermvaner fra dag én.

Veiledning og felles opplevelser sammen med foreldrene kan hjelpe barn til å få en god digital start. I denne veilederen får du tips til hvordan du kan håndtere skjermbruk i din familie. Det er vanlig å være usikker på alt fra tidsbruk til valg av innhold for barn i aldersgruppen 1 til 5 år. Denne veilederen kan gi deg noen gode råd på veien.

Målgruppe:

Foresatte og pedagoger til barn i barnehage

Veilederen er ment for foreldre med barn mellom 1 og 5 år. Du kan laste ned veilederen i PDF – eller bestille den fysisk på Medietilsynet sine nettsider.

Veilederen er tilgjengelig på norsk, nord-samisk og engelsk.

Hvem står bak?

Veilederen er laget i et samarbeid mellom Medietilsynet, Redd Barna, Barnevakten og Foreldreutvalget i barnehagene (FUB). EU har samfinansiert prosjektet.

Gå til ressurs:

Medietilsynet: Småbarn og skjermbruk