Snakkomspill.no

Informasjonskampanje som oppfordrer foreldre, barn og unge og skuler til å snakke om spill.

Snakker du med dine barn om spill? Spill er lærerikt og underholdende, men for noen også en kilde til konflikt. Informasjonskampanjen Snakk om Spill er et av flere tiltak i regjeringas Handlingsplan mot spilleproblemer 2016-18. Planen er regjeringas verktøy for å arbeide målretta mot de negative sosiale konsekvensene som pengespill og dataspill kan ha.

Målgruppe:

Foresatte og pedagoger barn 1.-10. trinn

I denne ressursen finner du:

  • Selvtester
  • Samtaletema
  • Fakta om spill

Hvem står bak?

Kampanjen er et samarbeid mellom Medietilsynet og Lotteritilsynet. Geelmuyden Kiese har deltatt i utforming av utvikling, design og layout av nettsiden. Mediebruket har utviklet selvtestene på nettsiden.

Gå til ressurs:

Snakkomspill.no

It's Learning

Snakk om spill er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.