Trygge veier på nett

Trygge veier på nett er et internasjonalt prosjekt som setter søkelys på å lære barn tidlig om trygg bruk av internett for å forebygge ubehagelige og farlige hendelser.

«Trygge veier på nett» er et internasjonalt prosjekt som ble opprettet av den frivillige organisasjonen Suojellaan Lapsia i Finland, og administreres i Norge av ECPAT Norge. Materiellet baserer seg på trafikklys-konseptet og de morsomme romvesenene i KIP-mannskapet som reiser til jorda for å lære om nettvett. Prosjektet har som mål å sette søkelys på og å lære barn tidlig om trygg bruk av internett for å forebygge ubehagelige og farlige hendelser.

«Trygge veier på nett» knytter skolen og hjemmet sammen i å lære barn om trygg bruk av internett. Dette gjøres i praksis gjennom at barna jobber med materialet på skolen, men også at de hjemme får mer informasjon om hvordan de kan sikre sikker bruk av nett for barna.

Målgruppe:

Barnehage (kommer), 1.-3. trinn

Tema i ressursen:

  • Følelser
  • Bruk av internett
  • Passord
  • Digitale enheter og sikkerhet
  • Digitale trafikkskilt

I denne ressursen finner du:

  • Barnehagemateriell (kommer 2022)
  • Skolehefte 7-9 år
  • Lærermanual
  • Brosjyre til foreldre og foresatte

Hvem står bak?

Suojellaan Lapsia i Finland. Administreres i Norge av ECPAT Norge.

Gå til ressurs:

Trygge veier på nett