Ung.no: Spill og gaming

Temaartikler og spørsmål fra ungdom om spill og gaming, med svar fra fagpersoner.

Foto: Skjermdump fra ung.no

Et bredt utvalg temaartikler og spørsmål på temaer knyttet til dataspill, blant annet aldersgrenser, det positive med gaming, søvn, spilletid, pengebruk og så videre.

Målgruppe:

Elever i skole 8.-10. trinn og videregående

I denne ressursen finner du:

  • Temaartikler med informasjon, råd og tips.
  • Spørsmål fra ungdom.
  • Kvalitetssikrede svar fra eksperter.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her gis informasjon om hver enkelts rettigheter, muligheter og plikter.

Hvem står bak?

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Gå til ressurs: 

Ung.no: Spill og gaming