Ung på sosiale medier

Videoer med diskusjonsspørsmål om hvordan livet på sosiale medier kan påvirke psykisk helse og trivsel. Her finner du også tips og råd til foreldre og lærere. Målgruppe er ungdomsskole og videregående.

Foto: skjermdump fra Bergen kommune m.fl.

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har sammen med Folkehelseinstituttet utviklet en ressurs til bruk i ungdomsskolen og i videregående.

Ressursen tar for seg hvordan livet på sosiale medier kan påvirke psykisk helse og trivsel.

Her finner man filmer fordelt på ulike temaer som gaming som sosial arena, selvpresentasjon, tidsbruk, sosial sammenligning, ufin oppførsel på nett og mer. Filmene har også diskusjonsspørsmål.

Målgruppe:

Elever i ungdomsskolen og videregående. Finnes også egne råd til foreldre, og filmene kan brukes for å skape refleksjon hjemme.

I denne ressursen finner du:

  • Filmer med diskusjonsspørsmål
  • Lærerveiledere
  • Tips til livet på sosiale medier
  • Råd til foreldre
  • Aktuelle forskningsartikler

Hvem står bak?

Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet

Gå til ressurs: 

Ung på sosiale medier