Foto: Shutterstock.com

Foreldrekveld i barnehagen

Med våre dialogbaserte foredrag ønsker Barnevakten å være en ressurs som setter temaet småbarn og skjermbruk på agendaen for foreldre og ansatte i barnehagen.

Tema

Med et stadig mer omfattende medietilbud også for de yngste, opplever vi en økende interesse for våre tema også blant småbarnsforeldre.

Barnevaktens visjon: Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Vi har stor tro på å starte denne bevisstgjøringen så tidlig som mulig. På våre temakvelder i barnehager har vi fokus på hvordan man som småbarnsforelder kan engasjere seg i barnas  mediehverdag på en god måte, og hvordan man som voksen kan være gode rollemodeller. Vi ønsker å formidle kunnskap og fakta, sette i gang gode prosesser og skape møtepunkter for felles refleksjon rundt et høyaktuelt tema.

Vi setter fokus på:

  • Hva sier forskning om småbarn og mediebruk?
  • Hvilke gleder og muligheter finnes, og hvilke utfordringer kan oppstå?
  • Hvordan skape gode rammer for skjermbruk?
  • Hvordan være positive forbilder?
  • Tips om godt medieinnhold og nyttige ressurser
  • Rom for innspill og samtaler

Foredragsmodell og pris

Vi tilbyr temakveld for foreldre og ansatte i barnehagen. Foredraget er dialogbasert, men kan også kombineres med samtale i grupper. Foredragene tilpasses i lengde ut fra ønske og behov, men for en klassisk temakveld med foredrag og muligheter for spørsmål/innspill anbefaler vi 1,5 timer uten pause, eller to timer inkludert en pause. Et besøk av Barnevakten kan også kombineres med annet man har på programmet, og foredraget blir da tilpasset i innhold og lengde.

Pris:
Kr. 2 500 i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 4 500 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.
*Mrk: Når flere enn tre barnehager slår seg sammen er seminarandelen til Barnevakten kr. 3 000

Informasjonsmateriell

På temakvelden får alle en informasjonsmappe med nyttige og relevante innstikk i fra ulike aktører, blant annet ressursene under.

Barnevaktens infohefte til foreldre kan lastes ned her:

Barnevaktens Informasjonshefte

Foreldrefolderen «Småbarn og skjermbruk – en god start» finner du på Medietilsynets nettsider.

 

 

 

Bestill foredrag

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80