Foto: Shutterstock.com

Barnevakten har skreddersydde opplegg for både elever og foreldre. Med 30 aktive foredragsholdere besøker Barnevakten årlig over 400 skoler og møter om lag 70 000 elever, foreldre og lærere i barne- og ungdomsskoler i Norge.

Dialogbaserte foredrag

Med dialogbaserte foredrag ønsker vi å være et supplement til alt det gode arbeidet som allerede gjøres i skolene på temaet digital dannelse og nettvett. Vi har relevante og nyttige temaforedrag for foreldre og lærere, og skreddersydde opplegg for elever. Vi tilbyr også den populære kveldsskolemodellen med elever og foreldre sammen. Temaene belyses visuelt med bilde/film.

Tema foreldre

Vi vil at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte. I våre temakvelder har vi fokus på hvordan man som forelder/lærer kan engasjere seg i barn og unges mediehverdag på en god måte.

Vi setter fokus på:

  • Fakta om barn og unges digitale hverdag. Hva er gledene og hva er utfordringene?
  • Skjermtid, og hvordan være gode forbilder?
  • Grooming, og hvordan unngå overgrepsrelatert kontakt via nett?
  • Hvordan forebygge og håndtere digital mobbing?
  • Hva er våre rettigheter og forpliktelser knyttet til deling og personvern?
  • Hva er gode spillvaner, og hva tenker vi om aldersgrenser?
  • Hvordan gi barna gode filmopplevelser?
  • Hvordan realitetsorientere de eldre barna i forhold til medieskapt utseendepress?
  • Hvilke relevante og nyttige ressurser finnes?
  • Er foreldregruppen en ressurs, og hva kan vi få til sammen?

Alle foreldre på temakvelder får en foreldreverktøykasse med nyttig og relevant informasjon fra ulike aktører. Barnevaktens infohefte ligger også her.

Tema elever

Dialogbaserte foredrag med visuelle virkemidler, med fokus på nettvett og digital dannelse. Bevisstgjøring og trening i gode og smarte valg knyttet til temaene:

Skjermtid, sosiale medier, digital mobbing, spilling, aldersgrenser, medieskapt utseendepress, deling, personvern, grooming. Vi viser også nyttige og relevante ressurser.

For elevene i mellomtrinnet får alle et hefte ved besøk på skolen. Heftet kan også bestilles utenom skolebesøk av Barnevakten.

Vi tilbyr også skoleprogrammet Confident Me, en skoletime for bedre kroppsbilde og selvfølelse. Les mer her

Ulike foredragsmodeller og priser

A: Temakveld for foreldre

Vi tilbyr temakvelder for foreldre, som også kan kombineres med samtale i grupper eller plenum. Foredragene tilpasses i lengde ut fra ønske og behov, men for en klassisk temakveld med foredrag og muligheter for spørsmål/innspill anbefaler vi 1,5 timer uten pause, eller t0 timer (med en liten pause). Et foredrag kan også kombineres med at man velger å ta samtale klassevis i etterkant av foredraget. Vi tilpasser oss etter deres ønsker.

Pris:
Kr. 2 500 i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 4 500 totalt
I tillegg kommer reisegodtgjørelse.

«Foredraget var engasjerende og interessant. En balansert framstilling, også med en positiv vinkling; ingen pekefinger! Innholdet traff målgruppa, selv om hele foreldregruppa fra 1.-7. trinn var representert. Noen tankevekkere, og flere gode råd.»
   FAU, barneskole i Oppland

B: Dialogbaserte foredrag på dagtid for elever

Dialogbaserte foredrag med elever, som også evt kan kombineres med gruppearbeid.

Pris:
Kr. 1 000 per klokketime fra undervisningen starter til undervisningen er slutt i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
I tillegg kommer reisegodtgjørelse
*Merk: Minstepris per skoleoppmøte er Kr. 4 500, derfor er det lønnsomt å gjennomføre opplegget for mer enn én gruppe i løpet av én dag

C: Foredrag på dagtid for elever + kveldstid for foreldre

Kr. 1 000 per klokketime fra undervisningen starter til undervisningen er slutt i honorar til foredragsholder
(Må bestille minimum to og en halv time)
Kr. 2 500 for temakveld i honorar til foredragsholder.
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

D: Kveldsskole med elever og foreldre sammen

Dialogbaserte foredrag og samtalegrupper. Kveldsskolen har en ramme på to timer, men kan også komprimeres ned til halvannen time. Denne modellen passer fint fra 4.-10. trinn.

En totimers kveldsskole ser slik ut: Kvelden starter med foredrag i ca. 70 min. Etter en pause setter man seg i samtalegrupper med tre voksne og tre barn/ungdommer i hver gruppe. De siste ti minuttene gjøres en felles oppsummering. Man sitter ikke med egne barn i gruppene, og Barnevakten har med innspill til samtale fra kveldens temaer.

Kveldsskolen kan gjennomføres med én eller to foredragsholdere. Med én foredragsholder er foreldre og barn sammen de første 70 minuttene. Elevene sitter fremst og man holder et dialogbasert elevforedrag. Fordelen med denne modellen er at man hører det samme og at det er mye læring i å lytte til dialogen mellom foredragsholder og barna. Én foredragsholder er naturligvis litt rimeligere, og fungerer fint hvis ikke elevgruppen er for stor.

Med eldre barn fra ca. 7. trinn og oppover kan det oppleves «forstyrrende» for dialogen at foreldre er tilstede, og man kan med fordel velge at foreldre og elever er hver for seg med hver sin foredragsholder før samtalegruppene. To foredragsholdere er bra hvis man ønsker et mer målrettet foredrag for foreldre, samtidig som elevene får sitt.

Les reportasje om kveldsskole i Hordaland: På skolebenken for å lære nettvett

Pris:
Kr. 2 500 i honorar til foredragsholder
Kr. 2 000 i seminarandel til Barnevakten
Kr. 4 500 totalt
*Mrk: Ved to foredragsholdere blir prisen totalt kr. 7 000
I tillegg kommer reisegodtgjørelse

«Nå har min datter, hennes far og jeg vært på kveldsskole om nettvett. Dette var et utrolig godt foredrag med relevante og aktuelle eksempler. Tipsene som ble gitt var gode, og min datter på ni år opplevde også opplegget som godt og interessant. Dette er et godt tiltak for å forebygge blant annet mobbing, og jeg håper dette foredraget vil bli holdt hvert år. Det er også bra at det var så mange foreldre der, fordi man som foreldre får et mer felles utgangspunkt eller ståsted.»
   Mamma, Hordaland

 

Bestill foredrag

*Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80