Søk etter læringsressurs


Velg alder
Velg tema
Velg målgruppe
  • For elever
  • For foreldre
  • For pedagoger

Trygge veier på nett

Trygge veier på nett er et internasjonalt prosjekt som setter søkelys på å lære barn tidlig om trygg bruk av internett for å forebygge ubehagelige og farlige hendelser.

Publisert