Eventyrlandet

Målgruppe:

Elever i 3.-7. trinn

Samtaletema som tilbys:

  • Selvfølelse og selvtillit
  • Problemspilling
  • Sosiale medier
  • Aldersgrenser på spill
  • Ubehagelige nettopplvelser

Velg ut spørsmål fra de samtaletemaene som er aktuelle for dere, og reflekter sammen. Opplegget egner seg både til undervisning og på hjemmebane. Det er først og fremst utviklet for samtale mellom voksne og barn, men kan også brukes voksne imellom, for eksempel på foreldremøter.

Hvem står bak?

«Eventyrlandet» er laget av Blå Kors i samarbeid med Barnevakten og Snakkommobbing.no. Det er gitt innspill underveis fra Blå Kors Poliklinikk Oslo og KoRus Sør/Blå Kors Borgestadklinikken.

Lenke til ressurs

It's Learning

Eventyrlandet er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.