Eventyrlandet

Samtaleopplegg for voksne og barn om nett og spill: Gi barna større motstandsdyktighet mot ytre press, mobbing og problemspilling. Se først filmen og last så ned tilhørende samtalespørsmål. Passer for foreldre, lærere FAU og andre.

Last ned samtaletemaer for foreldre med barn 9-13 år

Filmen «Eventyrlandet» er laget av Blå Kors i samarbeid med Barnevakten og Snakkommobbing.no. Det er gitt innspill underveis fra Blå Kors Poliklinikk Oslo og KoRus Sør/Blå Kors Borgestadklinikken.

Snakk om fem temaer

Velg ut de spørsmålene som er aktuelle for dere, og reflekter sammen. Opplegget egner seg både til undervisning og på hjemmebane. Det er først og fremst utviklet for samtale mellom voksne og barn, men kan også brukes voksne imellom, for eksempel på foreldremøter.

Under finner du de fem temaområdene, samt en smakebit på samtalespørsmålene.

Selvfølelse og selvtillit

  • Til barn: Er det riktig å sammenligne sitt eget og venners utseende med bilder i medier? Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Til voksne: Hvordan kan voksne være et godt forbilde for barn?

Problemspilling

  • Til voksne: Kan jeg som voksen nok om spillene barna mine spiller? Hva kan man gjøre for å skaffe tilstrekkelig innsikt til å sette sunne rammer?
  • Til barn: Hva synes du er en god balanse mellom spilling og andre aktiviteter?

Sosiale medier

  • Til voksne: Hvordan skal vi forholde oss til aldersgrensen på sosiale medier?
  • Til barn: Kan det være lettere å logge av om kvelden dersom man har en felles avtale i klassen eller vennegjengen om  når man skal legge vekk skjermen?

Aldersgrenser på spill

  • Til barn: Hvem er tøffest? De som ikke bryr  seg om aldersgrenser, eller de som tør å si nei
  • Til voksne: Hvis barna dine spør om det er greit at de spiller et spill med høy aldersgrense, hvordan tenker du det er lurt å håndtere/svare på dette?

Ubehagelige nettopplevelser

  • Til voksne: Hva gjør du, eller hvordan reagerer du når barnet forteller om noe som er vanskelig eller noe som viktig, eller gøy?
  • Still åpne spørsmål til barna, som: Når har du det bra?