Foreldregruppa på Facebook

Gode tips og råd om hvordan man kan drive en gruppe på Facebook for foreldre.

Foto: Oliveromg / Shutterstock.com

Når barna begynner på skolen, velger en del foreldre og skoler å opprette Facebook-grupper for å lette på kontakt- og informasjonsflyten. Slike fora kan være praktiske, men det kan være lurt å tenke gjennom formålet med gruppen og avklare noen gode kjøreregler i forkant. Slike grupper skal ikke være en erstatning for plattformene som skolen bruker for å kommunisere med foreldrene, og man kan heller ikke kreve eller forvente at alle foresatte skal være på Facebook.

Målgruppe:

Foreldre

Denne ressursen kan egne seg godt i sammenheng med foreldremøter på skolen.

I denne ressursen finner du:

  • Refleksjoner rundt hvordan man inkluderer alle
  • Skal læreren være med i gruppen?
  • Verdt å tenke over
  • Innspill om grupperegler
  • Eksempler på hva gruppen kan brukes til
  • Engelsk versjon av ressursen

Ressursen er tilgjengelig som PDF i tre ulike versjoner: 

  • Nettartikkel. Egner seg til mobil og skjerm.
  • Nedlastbar enkeltsidig PDF. Egner seg til skjerm og utskrift på A4-ark.
  • Nedlastbar dobbeltsidig PDF. Egner seg til visning på stor skjerm og utskrift på A3-ark.

I tillegg er PDF tilgjengelig på engelsk.

Hvem står bak?

Denne ressursen er utarbeidet og inspirert av momenter fra Påloggas ressurs «Gonline«. Barnevakten samarbeider i dag med Pålogga. Vi har også fått verdifulle innspill fra FUG, og innspill fra lærere og foreldre selv i arbeidet med denne veilederen.

Gå til ressurs (startside):

Foreldregruppa på Facebook