Foreldregruppa på Facebook

Dersom foreldrene i klassen skal opprette en foreldregruppe på sosiale medier, finner du her gode tips og råd for hvordan man kan drive en slik gruppe.

Denne ressursen er også tilgjengelig som PDF på norsk og engelsk, for eksempel til utskrift for bruk på foreldremøter. Gå til bunnen av artikkelen for å laste ned.


Når barna begynner på skolen, velger en del foreldre/skoler å opprette Facebook-grupper for å lette på kontakt- og informasjonsflyten mellom foresatte i klassen, på trinnet eller hele skolen. Eventuelt ved bruk av andre sosiale medier. Slike fora kan være praktiske, men det kan være lurt å tenke gjennom formålet med gruppen og avklare noen gode kjøreregler i forkant.

Slike grupper skal ikke være en erstatning for plattformene som skolen bruker for å kommunisere med foreldrene.

Verdt å tenke over:

 • Hvem skal være administrator i gruppen – klassekontaktene (foreldrekontaktene) eller noen andre? Og skal man bytte på hvem som har denne rollen?
 • Hva kan deles og ikke deles av informasjon i gruppen?
 • Hvilke personverninnstillinger skal gjelde? Gruppen må settes som «privat» slik at kun medlemmer ser innholdet.
 • Hvordan sikre likeverdig deltakelse fra alle foresatte?
 • Hvordan kan gruppen bygge opp under skole/hjem og hjem/hjem-samarbeidet?
 • Klargjør tydelige grupperegler for hva som er ok eller ikke å dele og skrive i en slik gruppe.
 • Skal lærer kunne være med i gruppen, eller er det «riktigere» og mer tjenlig at gruppen er kun for foresatte? Og hvis lærer er med i gruppen, hvilken rolle skal lærer ha? (Mer refleksjon om dette lenger nede)

Som administrator av en Facebook-gruppe kan man bruke en innstilling som gjør at alle innlegg fra medlemmene må godkjennes av en gruppemoderator før de blir publisert.

Eksempler på hva slike grupper blir brukt til blant foreldre:

 • Avtale leketid
 • Bursdagsinvitasjoner
 • Felles beskjeder
 • Informasjon til og fra klassekontaktene
 • Info om sosiale aktiviteter både med og uten barn (eks. halloween-treff, eller mamma/pappa-treff)
 • Lekser/spørsmål om ukeplan som må avklares mellom foreldrene utenom lærerens arbeidstid
 • Deling av nyttige lenker som angår elevenes skolehverdag
 • Info fra FAU/skolen

All viktig informasjon fra trinnkontakter/FAU/skole må i hovedsak bli sendt på mail/skolens plattform, ikke ved å bruke Facebook-gruppa som primær kanal. Generell informasjonen kan så klart i tillegg til dette også bli delt i Facebook-gruppen.

Hvordan inkludere alle:

Man bør også ha gode rutiner på å sørge for at alle foresatte får tilbudet om å være med i gruppen. Det er viktig å huske på å invitere foreldre til barn som er nye i klassen, og ta bort medlemmer av gruppen dersom barnet flytter/bytter skole. I tillegg – hvordan sikrer man at foreldre som ikke er på Facebook, eller som har et annet morsmål enn norsk blir en del av informasjonsflyten? Man kan for eksempel:

 • Ta en individuell telefon/SMS/e-post til foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn og sikre at de får med seg viktig informasjon. Gjelder også foreldre for øvrig som ikke er på Facebook
 • Høre med skolen om hvordan de kommuniserer med minoritetsspråklige foreldre. Udir anbefaler blant annet skoler å legge til rette for bruk av tolk når det er behov. Kanskje kan man også bruke noen av disse møtepunktene mellom skole/foreldre med minoritetspråklig bakgrunn hvor tolk er tilstede for å formidle nøkkelinformasjon

Lærerdeltagelse i gruppen eller ikke?

Skal læreren være med i gruppen? Det er ulike meninger, erfaringer og praksis rundt dette, og det er ikke bare udelt positivt å mikse lærere og foreldre i slike grupper.

Mange skoleansatte og foresatte taler klart for at kommunikasjonen mellom lærere og foresatte bør foregå i andre kanaler enn på Facebook. Dette for å skape så gode premisser som mulig for et ryddig og godt samarbeid mellom skole og hjem.

I tillegg kan lærere som er medlemmer av slike Facebook-grupper oppleve at de alltid er på jobb – og det kan bli en usikkerhet om til hvilke tider og hvilke kanaler foreldre skal bruke for å kontakte læreren/skolen (sende melding på Messenger eller ta en telefon i kontortiden).

Og sist men ikke minst, vær obs på forskjellen mellom Facebook og skolens plattformer for å kommunisere med foreldre. Skolene har egne plattformer som har funksjoner for å sende tekstmeldinger, eposter og varslinger til foreldre i apper. Disse løsninger er gjerne rammet inn av databehandleravtaler, hvor personvernet er ivaretatt etter norsk lov. Skolen kan forvente at alle foreldrene er tilgjengelige gjennom disse løsningene. Facebook derimot er en kommersiell aktør som lever av data brukerne legger inn, og av den grunn er det også mer «riktig» for skolene å gjøre sin kommunikasjon med foreldre gjennom andre kanaler enn Facebook. Man kan heller ikke forvente/stille som krav at alle foresatte skal være på Facebook.

Eksempel på hva som ikke bør deles i Foreldregruppa på Facebook:

 • Sensitive opplysninger om barn, foresatte og ansatte ved skolen
 • Konflikter og saker som angår enkeltelever/foreldre
 • Diskusjoner som snakker negativt om andre foreldre, barn, skolen og lærere på lite konstruktiv vis
 • Bilder og filmer av elevene uten innhentet samtykke av de avbildede og deres foreldre (les mer om bildedeling i avsnittet under)

Og selv om gruppen er satt som «privat» i de tekniske innstillingene for gruppen kan diskusjoner, bilder og innhold potensielt bli delt videre.

Husk at voksne er forbilder for barna i måten de oppfører seg på – også på nett! Målet med alt som deles bør også være løsningsorientert – man kommer ingen vei med å forsure stemningen.

Ivareta barnets beste

Det kan være kjekt for foreldre å dele bilder fra bursdager, 17.mai, skolefremføringer og andre anledninger. Men er ikke sikkert at andre foreldre eller barna selv ønsker å bli eksponert på denne måten. Man bør være bevisst all bildedeling – og husk at loven krever man må innhente samtykke fra foreldre så lenge barna som er avbildet er under 15 år.

Noen ganger deler også skolen/lærere bilder i slike grupper, men dette er ikke det beste forumet for at skolen deler øyeblikk fra skolehverdagen. Reglene for bildedeling i regi av skolen er enda strengere enn når foreldre gjør dette som privatpersoner. Blant annet:

 • Må det innhentes samtykke fra foresatte før bildet i det hele tatt tas. I et samtykkeskjema skal det komme tydelig frem hva de foresatte faktisk samtykker til
 • Skal foresatte vite hva bildet skal brukes til og hvor det eventuelt publiseres
 • Bør man ha gode rutiner for å jevnlig slette bilder og for når barnet ikke går på samme barnehage/skole lenger

Les mer om dette her: https://www.barnevakten.no/skoletema/sjekkliste-for-deling-av-bilder-i-barnehage-og-skole/

Tips til bildedeling: Man kan fint dele bilder fra elevens skolehverdag uten å ha elevene med i bildet. Man kan vise bilder fra det elever har laget, turområdene, opplegg i klasserommet – og mer, uten å vise ansikter og elever som er avbildet.

 

Grupperegler

 • Grupperegler kan være til hjelp for å vise hva som er forventet av foreldrene i Facebook-gruppen
 • Man kan gjerne bruke foreldremøtet til å diskutere hva slags grupperegler man skal ha
 • Gruppereglene bør være tydelige, men det kan være lurt å ikke ha for mange. Kanskje bør de heller formuleres som en påminnelse/huskeliste for hva som er forventet av medlemmene
 • I noen kommuner formulerer FAU grupperegler som blir gjeldende på alle skolens foreldregrupper
 • Oppgi gjerne kontaktinformasjon til klassekontaktene og relevante kontaktpersoner på skolen
 • Gruppereglene bør være godt synlige i gruppen. For eksempel om disse står i «om oss»-feltet

Likeverdig deltakelse

I noen tilfeller brukes foreldregrupper til å gi informasjon, andre ganger for å få innspill eller deltakelse. Det bør være et mål i seg selv at alle opplever at de kan si/dele noe i gruppen. For eksempel ved at administrator av gruppen anerkjenner innspill så lenge de er innenfor gruppereglene. Husk at noen stemmer er mer fremtredende enn andre, men foreldregruppa bør gi rom for alle. Noen er trygge på å utrykke seg skriftlig, andre er ikke det. Noen er svært aktive på Facebook, andre er ikke pålogget. Alle bør oppleve seg velkommen til å delta i gruppen, og moderatorene bør har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for trygg og god kommunikasjon med respekt for hverandre.

Dersom en stemme er veldig fremtredende, kan man forsøke å åpne for andre innspill ved å skrive i kommentarfeltet under innlegget: er det noen som har andre tanker/erfaringer?

I tillegg til at alle skal få muligheten til å delta, kan det også være lurt å åpne opp for at de som ikke er komfortable med å kommunisere i kommentarfeltet kan komme med sine tanker gjennom en melding i Messenger, SMS eller ta en telefon til foreldrekontakten. Hvis ikke kan Facebook-gruppen bli et verktøy som bekrefter/forsterker forskjellene i foreldregruppen.

Og om noen skriver eller deler noe uheldig i kommentarfeltet – kan man forsøke å kontakte vedkommende direkte for å høre mer om tanken bak innlegget – eventuelt oppfordre dem til å slette det. Å svare tilbake i kommentarfeltet – kan oppleves som et overtramp, eller eskalere diskusjonen. Å velge gruppeinnstillingen for at alle innlegg må godkjennes før de publiseres – kan også redusere uønskede innlegg.

Og husk: en god foreldrekultur bygges ikke bare på nett, men også ved at foreldre møtes og blir kjent med hverandre og hverandres barn. Det kan være et positivt tiltak for klassemiljøet.

Denne ressursen er utarbeidet og inspirert av momenter fra Påloggas ressurs «Gonline«. Barnevakten samarbeider i dag med Pålogga. Vi har også fått verdifulle innspill fra FUG, og innspill fra lærere og foreldre selv i arbeidet med denne veilederen.

Les mer:

Hovedbilde: Shutterstock / oliveromg
Bilde: Shutterstock / Matej Kastelic
Bilde: Shutterstock / Surachet Jo


Denne ressursen er også tilgjengelig som PDF på norsk og engelsk.

(Klikk på ønsket versjon for å laste ned)

Enkeltsidig PDF

Enkeltsidig PDF egner seg til skjerm og utskrift på A4-ark.

Dobbeltsidig PDF

Dobbeltsidig PDF egner seg til visning på stor skjerm og utskrift på A3-ark.

Single page PDF – English

Single page PDF is suitable for display on screen and for printing on A4 sheets.

Double page PDF – English

Double page PDF is suitable for display on a big screen and for printing on A3 sheets.

 

Utviklet som en del av Erasmus+ prosjektet «TeachingTools».


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.