Hallo! Episode 2: Selvfølelse og bilder på nett

Undervisningsvideo om reklame, selvbilde og identitet, med tilhørende samtalespørsmål for videre refleksjon. Målgruppen er elever fra 5.-7. trinn.

Hallo! Episode 2: Selvfølelse og bilder på nettetHallo! Episode 2  handler om reklame, påvirkning og selvbilde. Mange av bildene og filmene på nett er manipulert og gjenspeiler ikke virkelige mennesker på en ekte måte. Dette gjelder både det vi deler som privatpersoner, men det gjelder spesielt i reklame og hos influensere. Digital dømmekraft og nettvett handler om å kunne gjennomskue og håndtere dette på en god måte, og selv være med å bidra på en positiv måte.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 5.-7. trinn.

I denne ressursen finner du:

  • Undervisningsvideo
  • Arbeidsark

Arbeidsarket inneholder samtalespørsmål knyttet til ulike problemstilinger om hvordan bilder kan manipuleres.

Undervisningsvideo:

Direktelenke til videoen på Vimeo: Hallo! Episode 2: Selvfølelse og bilder på nettet

Last ned ressurs (PDF):

Hallo! Episode 2:_Selvfølelse og bilder på nettet (arbeidsark)

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

  • Identitet
  • Kritisk tenkning
  • Etisk bevissthet
  • Menneskeverd
  • Medvirkning.

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

  • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.

Samfunnsfag:

  • å søke og velge informasjon selvstendig og til å vise god digital dømmekraft når en velger informasjon, bruker digitale ressurser og kommuniserer digitalt.

Kroppsøving:

  • å bruke digitale ressurser bevisst og kritisk til å utvikle en trygg identitet, kroppsbevissthet og et positivt selvbilde.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

Hall0! Episode 2: Selvfølelse og bilder på nett er basert på læringsressurser Confident Me. Confident Me er et forskningsbasert skoleprogram og bygger på innholdet i Dove Self-Esteem Project. Det tilbys til skoler i Norge av Dove i samarbeid med Barnevakten. Innholdet er tilpasset til norske elever av Barnevakten. Du kan lese mer om og laste ned Confident Me her.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Frode Rensel, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.