Hallo! Episode 8: Skjermtid

Hva er passe skjermtid? Undervisningsvideo med tilhørende arbeidsark til elever fra 4.-7. trinn.

Illustrasjon: Shutterstock.comI denne videoen handler det om skjermtid. Sammen med videoen følger et oppgaveark med refleksjonoppgaver og nyttige tips.

Elevene kan se videoen hjemme eller sammen på skolen, og deretter jobbe med oppgaver enten som diskusjon i grupper, eller med å skrive svarene hver for seg.

Målgruppe:

Elever fra 4.-7-trinn

I denne ressursen finner du:

 • Undervisningsvideo
 • Arbeidsoppgaver
 • Refleksjonsspørsmål
 • Nyttige tips

Undervisningsvideo:

Læringsmål:

I denne episoden er vi innom overordnet det av læreplanverket på følgende tema:

 • Identitet
 • Kritisk tenkning
 • Engasjement
 • Utforskertrang

I denne episoden er vi innom følgende kompetansemål:

Norsk:

 • å utvikle kritisk og etisk bevissthet om det å framstille seg selv og andre digitalt.

Samfunnsfag:

 • å søke og velge informasjon selvstendig og til å vise god digital dømmekraft når en velger informasjon, bruker digitale ressurser og kommuniserer digitalt.

Naturfag:

 • å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder.

Kroppsøving:

 • å bruke digitale ressurser bevisst og kritisk til å utvikle en trygg identitet, kroppsbevissthet og et positivt selvbilde.

Hvem står bak?

Undervisningsserien Hallo! er produsert av Barnevakten våren 2020 med støtte fra Udir, Kirkerådet og Lotteritilsynet.

I denne episoden deltar Dan Ruben Aakre, Eilat Furnes og Cecilie Bartnes, alle fra Barnevakten.

It's Learning

Hallo! er også tilgjengelig for skolebrukere i biblioteket til itslearning. Ressursen kan søkes opp og legges inn i ditt fag.