Redd Barna: Rollemodeller mot mobbing

Et gratis verktøy til barnehager og barneskoler, til bruk på foreldremøtet for å involvere foreldre i det forebyggende arbeidet mot mobbing og utestengelse.

Rollemodeller mot mobbing er et gratis opplegg fra Redd Barna som består av totalt ti filmer om ulike problemstillinger rundt inkludering, vennskap, mobbing og nettvett, og tilhørende diskusjonskort.

Redd Barna håper filmene og spørsmålene vil åpne for gode diskusjoner og legge grunnlag for et godt foreldresamarbeid, og at alle blir mer bevisst på hvordan man kan være inkluderende og bidra til at alle barna trives og er trygge på skolen.

Målgruppe:

Foreldre i barnehagen og på barneskolen.

I denne ressursen finner du:

 • Fem filmer for skole:
  • Godt fellesskap i klassen
  • Hva vi foreldre sier, betyr noe
  • Barn trenger voksne som bryr seg
  • Er vi tilstede?
  • Ikke del bilder av meg
 • Fem filmer for barnehage:
  • Å bygge gode relasjoner mellom barn
  • Ikke plass til flere i leken
  • La alle bli med
  • Hva vi sier, betyr noe
  • Trygge voksne skaper trygge barn
 • Tilhørende diskusjonskort.

Hvem står bak?

Redd Barna, i samarbeid med Cynergi Film AS, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og en faggruppe.

Gå til ressurs:

Rollemodeller mot mobbing

Personvernet ved bruk av denne læringsressursen:

 • Grønt lys

Personvernet er vurdert gjennom selvrapportering fra utgiveren, se eventuelle risikoer du bør være obs på.