Personvern: Rollemodeller mot mobbing

Sjekk om du godtar disse risikoene før du tar i bruk ressursen:

(Det du leser nå, tilhører en pilot der Barnevakten tester ut hvordan en personvernsjekk kan utføres.)

Her er merknadene til ressursen:

  1. Utgiveren Redd Barna samler inn kontakt-info/adresser når du bestiller/laster ned ressursen.
  2. Utgiveren Redd Barna har svart at ressursen ikke samler inn noen personopplysninger.
  3. Dato for utfylling av utgiverens selvrapportering: 9. desember 2022
  4. Dato for siste oppdatering av ressurs: 2022

Omtale av ressursen: Rollemodeller mot mobbing.

Hva utløser grønt lys?

  • Grønt lys: Barnevaktens personvernsjekk av læringsressurser utløser merknader som har  liten eller ingen personvernrisiko. Hva kan «liten risiko» bety? Det kan for eksempel bety at du må gi fra deg e-postadresse eller postadresse for å bestille en ressurs.
  • Informasjonen om personvernet er basert på hva utgiveren (Redd Barna) har besvart oss i skjema.
Mer om Barnevaktens personvernsjekk
  • Ønsker du å se hva slags skjema utgiveren har fylt ut? Klikk her.