«Skal, skal ikke» – barn på sosiale medier

Hva bør man tenke på, vite og snakke med barna dine om før de begynner å bruke sosiale medier?

Foto: Medietilsynet

Mange barn ønsker å bruke sosiale medier selv om de kanskje er yngre enn det aldersgrensen på tjenesten tilsier. Før man som forelder sier ja til dette, kan det være lurt å gjøre seg kjent med tjenesten barnet ønsker å bruke. I tillegg bør man vurdere om barnet er modent nok til å takle de utfordringer bruk av tjenesten kan medføre.

Målgruppe:

Foresatte og pedagoger til barn 3.-7. trinn

I denne ressursen finner du informasjon og råd om:

  • Aldersgrenser på sosiale medier
  • Dette bør du tenke gjennom
  • Sikkerhets- og personverninnstillinger
  • Generelle tips til foreldre

Veilederen kan lestes ned på nett.

Hvem står bak?

Veilederen er laget av Medietilsynet i samarbeid med Datatilsynet og  Utdanningsdirektoratet, og er finansiert av EU-programmet Connecting Europe Facility.

Gå til ressurs