Foto: Shutterstock.com

Foredrag: Lærere og andre fagfolk

Foredrag om digital dømmekraft og nettvett

Barn og unges mediebruk: Barnevakten kan bidra inn i ditt fagmiljø med formidling av oppdatert kunnskap og forskning etter mange år i felten.

Digital dømmekraft og nettvett skal mer inn i skolen. Hvordan kan man lære barn og unge å bruke mediene og teknologien på en trygg og bevisst måte?

Vi hjelper dere med både fysiske og digitale foredrag.

Her er vårt foredragstilbud:

 

Lærerkurs

 

Barnevakten tilbyr egne lærerkurs til skoler med fokus på digital dømmekraft og nettvettLes mer


Fagdager og konferanser

 

Alle som jobber med barn og unge har behov for kunnskap om barn og mediebruk og hvordan vi på best mulig måte kan lære dem å bruke mediene og teknologien på en trygg og bevisst måte. Dette kan vi bidra med inn i ditt fagmiljø. Barnevakten formidler oppdatert og relevant kunnskap og forskning, og vi deler av vår erfaringsbaserte kompetanse etter mange år i felten på temaet barn og mediebruk. Les mer her om alternativene for ditt fagmiljø.


 

    Forespørsel om foredrag


    Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


    Ja

    *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

    Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80