Foto: Shutterstock.com

Foredrag om nettvett – for elever, foreldre eller lærere

Har dere planer om å snakke om nettvett med elever, lærere og i foreldregruppen? Vi kommer gjerne til din skole!

Rabatt: Vi gir 500 kroner i rabatt på foredrag dersom skolen er medlem i Barnevakten. I prisene vi viser på nettsidene, er rabatten ikke trukket fra.

Finn et opplegg i oversikten under som passer for elever og foreldre, og send inn forespørsel i skjemaet på denne siden.

Vi hjelper dere med både fysiske og digitale foredrag.

Her er våre ulike foredragsmodeller:

Temakveld om nettvett

 

Dialogbaserte foredrag for foreldre som også kan kombineres med gruppearbeid. Foredragene tilpasses foreldregruppen, og kan bestilles for bestemte klasser/trinn eller for hele skolen. Les mer


Digital oppstart 1. til 3. trinn

 

Nettvettforedrag for foreldre og lærere  Vi deler kunnskap om barnas digitale dilemma for å forberede lærere og foreldre på å bidra til en god start på den digitale hverdagen, både på skolen og hjemme. Les mer


Kveldsskole

 

Dialogbaserte foredrag og samtalegrupper for foreldre og elever. Kveldsskolen har en ramme på ca. to timer, og passer fint fra 4.-10. trinn. Les mer


Foredrag dagtid elever

 

Nettvett-undervisning for og med elever i skoletiden som tilpasses læringsmål i digital dømmekraft og skolens undervisning i digitale ferdigheter. Vi tilpasser undervisningen til aktuelle tema. Les mer


Confident Me

 

Et enkelt forskningsbasert program som hjelper elevene til å bedre selvfølelsen gjennom økt bevissthet om mediepåvirkning. Les mer


Gamingkveld foreldre

 

Hjelp-barnet mitt gamer!  Temakveld for foreldre i barneskolen, med fokus på gleder og utfordringer ved spilling, og med mange konkrete og nyttige råd og tips. Les mer


Lærerkurs

 

Barnevakten tilbyr egne lærerkurs til skoler med fokus på digital dømmekraft og nettvettLes mer


    Forespørsel om foredrag


    Fysisk foredragDigitalt foredragAvklares senere


    Ja

    *Jeg forstår at det blir samlet inn opplysninger ved å sende inn.

    Du kan også sende forespørsel til post@barnevakten.no eller på tlf.: 53 51 93 80