Foto: Shutterstock / Gorodenkoff. Bildet viser en lærer som hjelper ei jente med datamaskonen. I forgrunnen sitter en gutt med sin maskin.

Etterlyser retningslinjer for den digitale skolen

Det er mye bra med digitaliseringen i skolen, men det bør følges opp med flere statlige retningslinjer, uttrykker Barnevakten i et høringsinnspill til kunnskapsminister Tonje Brenna.

Regjeringen skal lage en strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage, grunnskole og videregående opplæring som skal gjelde fra høsten 2022. Barnevakten ble invitert til å komme med innspill. 

Daglig leder i Barnevakten, Leif Gunnar Vestbøstad Vik.

– Pandemien lærte oss at vi kan digitalisere mye mer og at det er mye positivt med digitalisering. Men digitaliseringen bør samtidig følges opp med flere statlige retningslinjer, for eksempel for skolen, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik som er daglig leder i stiftelsen Barnevakten.  

Høringsinnspillene fra Barnevakten finner du her: Barnevakten-regjering-digital-strategi-2022

Kortversjon:

 • En digital strategi bør også beskrive graden av digitalisering. Foreldre, lærere og elever etterspør papirbøker for å kunne studere i ro uten utålmodige digitale apper.
 • Lovverket må bli bedre innen personvern i skolen.
 • Staten bør sikre at det finnes en tjeneste som sjekker at alle appene som lærere laster ned til elevene, er trygge når det gjelder sikkerhet, reklamepress og personvern.
 • Elevene påvirkes markedsmessig av de store tech-aktørene gjennom hele skolelivet, dette bør retningslinjene begrense.
 • Retningslinjene som skal beskytte elevene mot skadelig medieinnhold, kan bli tydeligere.
 • Det bør settes en grense for hvor store digitale elevmøteplasser en kommune kan lage uten å involvere foreldrene.
 • Foreldre bør kunne bestemme mer om de digitale løsningene. Eksempel: Oppgaver og lekser skjer i det skjulte mellom lærer og elev og det vanskeliggjør foreldrene deltakelse.
 • Digital dømmekraft og etikk bør prioriteres i undervisningen av elever og lærere.
 • Det bør utvikles en oppdatert tjenestekatalog over norske og utenlandske læringsressurser i digital dømmekraft.
 • Det må utvikles strategier for å tilpasse opplæringen av digital dømmekraft gjennom digitale læremidler til barn med spesielle behov.
 • En digital strategi må også omhandle foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn.

Les også:

Skole-hjem-samarbeid

Digitale skoleløsninger