Slik lager vi listen med læringsressurser om nettvett

Er du som lærer på jakt etter norske læringsressurser innen nettvett og barns digitale utfordringer? Barnevaktens liste over norske ressurser er utstyrt med tagger slik at du raskt finner en ressurs som passer til din undervisning. Nedenfor viser vi hvordan listen blir skrudd sammen etter dine valg.

Listen over norske læringsressurser for nettvett er her.

Listen består av lenker til læringsressurser om nettvett og enkelte tilstøtende temaer.
Det er ulike etater og organisasjoner som har laget ressursene, slik som Medietilsynet, Redd Barna og lignende.

Hensikten er at lærere enkelt skal kunne finne en ressurs som passer til undervisningen.

Så fort vi oppdager en ny ressurs, legger vi den inn i listen.

Vi tar ikke med ressurser som åpenbart er utdaterte når det gjelder forskning og statistikk eller når apper som omtales er fjernet fra markedet.

Vi  ser gjennom ressursen før vi skriver en kort omtale slik at lærere kan vite hva ressursen handler om uten å måtte laste ned ressursen. Omtalen skal gi fakta om ressursen, for eksempel hvilke temaer den behandler, hvilken organisasjon som står bak og om det er snakk om PDF-er eller filmer. Vi legger ikke inn egne synspunkter slik vi gjør når vi for eksempel anmelder spillefilmer og apper. Vi rangerer altså ikke ressursene.

Vi setter på passende tagger, slik som «kildekritikk»,  «personvern» eller lignende.

Vi setter også på tagg for målgruppen som ressursen henvender seg til, for eksempel «foreldre», «lærere» eller lignende.

Ressursen får også tagg for alder på barna som den omtaler, for eksempel «3.-4.-trinn» i skolen.

Dermed kan lærere bruke listens filter og krysse av etter eget behov. Hvis de krysser for eksempel av «Kildekritikk», «For elever» og «3.4.-trinn», vil listen vise norske ressurser innen dette.

Er du ute etter flere temaer til din undervisning, lønner det seg å søke etter ett tema om gangen. Hvis du krysser av for to temaer på én gang, vil listen vise kun ressurser som behandler begge temaene i samme ressurs. Et slikt søk kan dog lønne seg hvis du skal undervise i to temaer i samme time og ønsker at elevene skal slippe å forholde seg til to ulike ressurser på kort tid.

Listen er sortert nøytralt etter den datoen som vi la inn den enkelte ressurs.

Det betyr at de ressursene vi la inn da vi startet opp for flere år siden, ligger nederst på listen. Vår statistikk over besøkte ressurser viser at det spiller ingen stor rolle om ressursen ligger øverst eller nederst i listen. Når lærere bruker filteret, gis svaret gjerne som en kort liste og da spiller det liten rolle om man ligger øverst eller nederst på listen.

Når vi oppdager at en ressurs har fått en kraftig oppdatering, endrer vi likevel datoen slik at ressursen kommer øverst i listen. Vi gjør dette fordi vi antar at ressurser som er fornyet og oppdatert, inneholder ferskere forskning og ferskere problemstillinger og råd, og at slike ressurser fortjener å stå øverst på listen – selv om det altså i praksis altså betyr lite når læreren ser en filtrert liste på 5-10 ressurser.

Ved å sortere på dato, og ikke alfabetisk, vil de ferskerste ressursene stå øverst, det betyr at det er enkelt for lærere å gå inn i listen for å se om det har kommet nye ressurser siden sist.

Ved å klikke på den enkelte ressurs i listen, kommer man videre til en kort omtale av ressursen. På den måten får læreren rask oversikt over hva hver ressurs går ut på og kan så velge å klikke seg videre til nedlastning på ressursens egen nettside. En ressurs fra for eksempel Redd Barna ligger på Redd Barnas nettsted. Listen viser altså lenker til der man finner ressursene på nettet.

Listen gir ingen rangering av gode eller dårlige ressurser, det må læreren selv vurdere ved å gå til den enkelte ressurs.

Listen ligger på en område vi kaller Skoleportalen, i portalen ligger det også artikler med tips og råd til lærere når det gjelder nettvett og tilstøtende temaer. Både i Skoleportalen og på Barnevaktens nettsider som rettes mot foreldre, omtaler vi ressurser, nye regler og andre nyheter, disse artiklene har ikke noe med listen med ressurser å gjøre og de korte omtalene som ligger der.

Vi viser statistikk over hvilke ressurser som blir mest kikket på her. Denne statistikken gir en indikasjon på hva lærere er mest opptatt av å undervise om. Statistikken gir ikke en oversikt over hvilke norske læringsressurser som blir lastet ned mest, en slik statistikk må i tilfelle lages ut fra rapporteringer fra den enkelte ressursleverandør og antallet nedlastninger som er på deres nettsteder. Da vil naturlig nok store aktører kunne rapportere inn høye nedlastningstall.

Barnevaktens listestatistikk viser derimot en mer nøytral oversikt fordi lærere går inn og krysser av for tema og alder og deretter bestemmer seg for hvilke ressurser de vil kikke nærmere på blant de aller fleste læringsressurser som finnes i Norge.

Barnevaktens nettsted har over 900.000 besøk i året (i 2021). Antall sidevisninger er over fire millioner. Statistikken over hvilke ressurser lærere velger å kikke på i listen, kan være påvirket av hva Barnevakten omtaler i artikler for øvrig. For eksempel kan det være at Barnevaktens egne læringsressurser får noen ekstra klikk, men dette gjelder i tilfelle kun statistikken og må ikke forveksles med visningen av selve listen, den er kun sortert etter tagger og dato.

Er læreren interessert i en bestemt ressurs, og kjenner navnet på denne, kan vårt vanlige søkefelt benyttes, der vises treff på både ressurser og artikler. Er læreren ute etter hva som finnes av ressurser innen bestemte aldergrupper og temaer, kan ikke vårt generelle søkefelt benyttes, da må man gå inn i listen og bruke filteret der man krysser av for temaer og så videre.

De fleste ressursene er PDF-er, filmer eller lignende som ikke samler inn personopplysninger. Men vær obs på en felle. En ressurs kan for eksempel handle om at elevene skal diskutere noe, det er helt greit når det foregår muntlig i klasserommet. Men hvis du ber elevene diskutere de samme spørsmålene i en digital kanal, kan det hende at det blir utfordringer innen personvern, for det kan hende elevene røper personopplysninger i den digitale samtalen. Eller det kan hende elevene må gi fra seg personopplysninger for å kunne ta i bruk kanalen som du ønsker de skal benytte.

Spørsmål om listen eller den større Skoleportalen kan rettes til post@barnevakten.no.