Besøkstall Skoleportal

Her finner du en oversikt over nettrafikk på barnevakten.no/skole.

Besøkstall 2. kvartal 2021

Tallene for 2. kvartal er stabile og viser jevn vekst. Naturlig nedgang i besøkstall på grunn av årstid.

Nøkkeltall

Utvikling av antall brukere

Antall brukere sammenlignet med 1. kvartal 2020

Søk etter læringsressurser

De ti mest besøkte læringsressursene i skoleportalen.

Utvikling i søk etter læringsressurser

Antall søk sammenlignet med 1. kvartal 2020


Besøkstall 1. kvartal 2021

Trafikken på portalen er økende på vei inn i 2021. Vi ser en jevn vekst i antal brukere, etterhvert som portalen blir mer kjent og databasen med læringsressurser utvikles.

Nøkkeltall

 

Utvikling av antall brukere

Antall brukere sammenlignet med 1. kvartal 2020

Søk etter læringsressurser

De ti mest besøkte læringsressursene i skoleportalen.

 

Utvikling i søk etter læringsressurser

Antall søk sammenlignet med 1. kvartal 2020


Om Barnevaktens skoleportal

Skoleportalen barnevakten.no/skole ble lansert i november 2020 etter nesten ett års pilotisering. Her har vi gitt lærerne en enkel og intuitiv startside for å finne den læringsressursen de har behov for blant norske kvalitetssikrede læringsressurser om nettvett/digital dannelse 

Portalen hadde 24 121 brukere totalt i 2020. Hver bruker besøkte i snitt over ni sider når de var inne på siden. Vi kan anta at flertallet av brukerne var lærere som leter fram læringsressurser til egne elever. 

Portalen er utviklet og driftet med støtte fra Kunnskapsdepartementet.