Northgard

Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/Mac OS/Linux/Windows. Dette spillet har fått anbefalt aldersgrense 12 år fra PEGI.

I dette strategispillet skal man lede og bygge ut en bosetning med vikinger, og holde stand mot harde vintre, farlige dyr og fiendtlige folkeslag.

Utviklet av franske Shiro Games er Northgard et strategispill som er utgitt til PC/Mac og en rekke spillkonsoller.

Spillet har norrøn mytologi og vikinger som tematikk (med gode doser «fun facts» om vikinger). Spillerens oppgave er å bygge ut bosetninger og ta vare på befolkningens behov.

Northgard

Format: Nintendo Switch/PlayStation 4/Xbox One/Mac OS/Linux/Windows
Sjanger: Strategispill
Utvikler: Shiro Games
Utgiver: Shiro Games

Det innebærer å krige og stå imot angrep fra konkurrerende stammer. Som «høvding» må man ta hånd om både små og store avgjørelser, bygge ut forsvarsverk, hjem, nødvendige bygninger og tenke på ressurser som bosetningen behøver.

Spillet krever derfor tålmodighet, strategisk tenking og planlegging.

Navnet til spillet, «Northgard», betegner for øvrig det nye landområdet i historien i spillet. Vikingene skal ha funnet dette stedet etter flere år med utforsking. Northgard skal være et «land med farer, mysterier og mulig rikdom» – som utviklerne selv skriver i spillbeskrivelsen.

Som en del av en av flere stammer skal man bygge ut en hær og kjempe mot mennesker, dyr, «vandrende døde» og rivaliserende bosetninger. Det finnes flere måter å bli seierherre på. Det kan være å nedkjempe de andre, få berømmelse, drive utstrakt handelsvirksomhet og andre veier til seier.

Vikingene i bosetningen kan også velges ut til spesifikke jobber som bønder, krigere, tømmerhoggere, utforskere og mer.

Her er det viktig å ta gode valg da et av spillets ankerpunkt er det å bygge ut en velfungerende bosetning. Blant annet må man utnytte sommeren og spare på mat og råvarer for å holde ut vinterstider.

Da økes forbruk av tømmer og matproduksjonen går ned. Vinteren er dessuten det dårligste tidspunktet å føre krig på, eller å bli angrepet på.

Det er en balanse mellom å ta vare på eget landområde og forsterke bosetningen samtidig som man skal utforske og utvide grensene. Der møter man også på mytiske skapninger som både kan være en trussel eller en venn om man får snudd dem til egen side.

Spillet baserer overlevelse på ressurser som mat, penger og tømmer. I tillegg er det en egen indikator som viser hvor lykkelig befolkningen er. Jo høyere tilgang til mat og tømmer, jo større er befolkningsveksten.

Det gir rom for å utvide landegrensene. Jo flere folk, jo flere krigere, arbeidere og utforskere. Man kjøper nye områder med matforbruk, og kan i tillegg utvikle disse for å øke kapasitet for blant annet bygninger.

Av nye konstruksjoner kan man lage byggverk som vanlige hus, tømmer- og jakthytter, båthavner, leir for å trene opp krigere, bondergårder, vakttårn og mer.

Dette koster tømmer, men gir så klart mer tilbake når man øker produksjonsmuligheter. For hver nye bygning må man også tilskrive en borger som da påtar seg jobben som hører med.

Spillet byr på elleve enspillerkapitler og seks klaner som man kan velge. Samtidig dukker det stadig opp nye klaner etter hvert som spillet oppdateres og videreutvikles. Det er mulig å spille alene i historiemodus, i tilfeldige kamper mot datastyrte motstandere eller mot andre på nett.

Egnethet

Northgard har fått anbefalt aldersgrense fra 12 år av PEGI. Spillet er merket vold.

PEGI skriver (vår oversettelse fra engelsk): Dette spillet har fått PEGI 12 år fordi det inneholder moderat vold. Ikke egnet for barn under tolv år.

Perspektivet er sett ovenfra med krigere som kjemper mot hverandre. De bruker våpen og magiske evner i kamp. Spillet har ikke blod eller gørr, men døde kropper kan ligge igjen etter konflikt før de etter hvert forsvinner.

Allikevel er dette en av de mildere skildringene av vold i sjangeren. Grafikken er tegnet med tegneseriegrafikk og det er overnaturlige elementer i spill her som demper på realismen.

Vanskelighetsgrad:

0-11 år: Under anbefalt alder fra PEGI.

12-15 år: Spillet er passe utfordrende. Man må bygge ut en bosetning, sette opp forsvarsverk og utforske og krige. Det er en stadig balanse mellom ulike valg som påvirker eget samfunn. Spillet har en opplæring i starten, og ulike vanskelighetsgrader gjør det mulig å tilpasse utfordringen til ønsket nivå.

16+: Spillet kan også gi utfordringer for ungdom og voksne. Ved å velge mer utfordrende modus, kan også denne aldersgruppen få noe å bryne seg på.

Spilltrailer:

Hvordan vurderer Barnevakten spill?

Les våre kriterer for spillanmeldelser

Bli medlem av Barnevakten