Kaptein Morf (til bruk i skolen)

Appen er merket 4+ år i App Store. iOS (Apple).

ANMELDELSE: Lær om ordenes oppbygning. Kaptein Morf er et læringsspill som byr på fine animasjoner og pedagogiske oppgaver. Utviklet av Universitetet i Oslo. Bør bruke FEIDE-innlogging for å få tilgang til appen.

Morfem og morfologi dreier seg om å undersøke hvordan ord er bygget opp av mindre deler. Litt som å dele opp et LEGO-hus slik at man står igjen med klossene. Ordet «hyggelig» kan få en helt annen betydning om man legger til en «u» foran ordet.

Da er det nærliggende at appen Kaptein Morf bærer navnet som slekter på fenomenet nevnt over. Denne appen er gratis og er utviklet av Universitetet i Oslo. Man bør ha FEIDE-innlogging på skolen for å bruke appen. Ellers er det mulig å logge inn via nettleser og via en app som man laster ned på iPad.

Kaptein Morf (til bruk i skolen)

Format: iOS
Kategori: Læring
Utvikler: Universitetet i Oslo

I dette læringsspillet møter man en vennlig astronaut som er ute på reise i romskipet sitt. Dessverre går fartøyet tomt for drivstoff. For å holde ferden ved like, må kaptein Morf samle stjerner som konverteres til stjernestøv. Altså, drivstoff.

Stjerner samler man inn ved å fullføre oppgaver. Nå er Kaptein Morf først og fremst et læringsspill. Det innebærer at dette er et spill som har læring, og ikke underholdning som primæroppgave.

Allikevel har læringsspillet et lekent preg med flott grafikk, fine bilder og et barnevennlig uttrykk. Selve oppgaveløsningene minner mer om tradisjonelle øveoppgaver i digital drakt. Noe som er nokså vanlig i denne sjangeren.

Det er ulike oppgaver som tar for seg hvordan ordene er bygget opp. Man skal for eksempel huke av på bildene som passer til ord, sette strek mellom ord og riktig bilde, kategorisere ord, fylle inn riktige endelser for å lage nye ord og så videre.

Selve brukersnittet fungerer smertefritt. Det er enkelt å gjennomføre oppgavene enten man skal trekke en pil eller flytte elementer der de hører hjemme.

I tillegg fokuserer spillet på det barnet får til, og ikke det som er feil. Barna får stjerner når de fullfører oppgaver, og det er ikke noe tidsur utover det som skaper press på læringen.

Utviklerne påpeker at målgruppen er andre trinnselever. Det er også her forskningsarbeidet er gjennomført med målbare resultater og dokumenterte langtidseffekter på språkutviklingen.

Samtidig har appen gjennomgående talestøtte og med et visuelt preg. Det er liten tvil om at også yngre elever vil kunne få utbytte av appen, samt større elever. Dette er et program som vil kunne støtte alle elevers læring og ikke utelukkende elever som får spesialopplæring og så videre.

Ved å lære hvordan ord er bygget opp av mindre deler, kan barna også gjenkjenne disse delene i nye ord igjen. For eksempel endingen «dde» eller «gjen».

Kaptein Morf er i tillegg til å være pedagogisk og forskningsmessig forankret, nokså unik ved å ta for seg morfologi. Det er nok få andre apper som gjør dette.

Appen inneholder 40 øvingsoppgaver og 12 oppgavetyper. Her får elevene trene på ordforståelse, hvordan ord er bygget opp, lesing og noe skriving.

Lærere kan også stå som administrator og følge med på elevenes progresjon dersom de bruker FEIDE-innlogging.

Det er liten tvil om at dette er et helhetlig og godt produkt som lærere kan ta i bruk i skolen. Kaptein Morf er enkel for barna å bruke, byr på intuitive og passe varierte oppgaver. Og appen fokuserer mer på det barna gjør riktig, enn det de gjør feil.

Alle foto: Universitetet i Oslo

Egnethet

Kaptein Morf har fått anbefalt aldersgrense 4+ år i App Store.

Appen er gratis å bruke og inneholder ikke reklame. I tillegg er innholdet kvalitetssikret og pedagogisk og forskningsmessig forankret.

For å bruke appen bør man ha FEIDE-innlogging. Utvikler påpeker også at programmet virker best på iPad. Enheten må da ha internett-tilgang.

Man kan kontakte Universitetet i Oslo for å få annen type tilgang til appen via brukernavn og passord. Les mer i brukerveiledning og FAQ på denne siden.

Testet på iOS

Lenke til appen her: iOS.

Reklamefilm:

Hvordan vurderer Barnevakten apper?

Les våre kriterer for appanmeldelser

 

Bli medlem av Barnevakten