Skoleportalen om nettvett

Tips, råd og ressurser for lærere – om digital dømmekraft og nettvett

Søk her: Ressurser til elevundervisning/foreldremøte

For å hjelpe deg har vi samlet alle tilgjengelige og oppdaterte nettvettressurser. Bruk vårt filter og finn akkurat det du trenger.

Øk din egen kompetanse

Velg et tema du vil lære mer om og oppdag våre nyttige artikler rettet mot deg som jobber med barn og unge.

Få besøk av Barnevakten

Foredrag for lærere, elever og foreldre. Bestill foredrag til din barnehage eller skole.

Aktuelt:

Barn i Norge er storfornøyd med livet

Til tross for over ett år med pandemi og restriksjoner tegner Ungdata Junior-undersøkelsen fra oktober 2021 et positivt bilde av barn og unges oppvekstsvilkår. Flertallet av barna oppgir å ha gode liv, et godt selvbilde, skoletrivsel og god relasjon til venner og foreldre. Fritiden preges av idrett og aktiv skjermbruk.

Publisert

8 av 10 elever har nå egen skolemaskin

Mer enn åtte av ti elever i grunnskolen har nå personlig nettbrett eller datamaskin levert av skolen. Dette ifølge Det utdanningsvitenskapelige fakultet i Oslo.

Publisert