Foto: Barnevakten

Vi er Barnevakten

Barnevakten ble startet i år 2000 og er organisert som en stiftelse. Du kan bli medlem her.

Visjon

Barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Formål

Formålet med Barnevakten er at barn og unge skal kunne bruke mediene på en trygg og bevisst måte, og at barn og unge skal vokse opp med et medietilbud som inngår som en positiv del av en sunn oppvekst.

Formålet søkes oppnådd gjennom:  

  • Å formidle informasjon og oppmuntre foreldre til å ta del i barn og unges liv og mediehverdag, samt øke voksnes kunnskaper og stimulere til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk.
  • Å utfordre og engasjere barn og unge til egen refleksjon med digital dannelse som mål. Vi setter fokus på både muligheter og utfordringer, rettigheter og forpliktelser, og å ta smarte valg som gjør at man tar vare på både seg selv og andre også på nett.
  • Å fremme medieprodukter og innhold som bidrar til en positiv, utviklende, stimulerende og engasjerende oppvekst for barn og unge.
  • Å bidra til å beskytte barn og unge mot belastende medieinnhold og mediebruk som kan skape utrygghet, frykt eller ligge til grunn for problematisk atferd, tanker og følelser som virker negativt på barns oppvekst og helse.
  • Engasjement i offentlig debatt, prosjektarbeid og forskning som søker å fremme en trygg og helsefremmende mediehverdag for barn og unge.

Verdigrunnlag

Barnevakten arbeider ut fra FNs barnekonvensjon som understreker barns rett til å bruke mediene og deres krav på beskyttelse mot informasjon som kan være skadelig.

Barnevakten jobber ut fra samme verdigrunnlag som barnehage og skole. Vi har fokus på foresattes rolle som de som har ansvar for barna også på nett, samt barn og unges egen evne til å reflektere og ta gode valg.

Barnevaktens stemme skal være modig og troverdig i møte med foreldre, barn og pedagoger i skole og barnehage.

Organisering

Barnevakten er en frittstående stiftelse

Styret

Margareth Eilifsen (Styreleder)

Bernt Erik Sandnes (Nestleder)

Jan Inge Wiig Andersen

Trude Kyrkjebø

Irene Kinunda

Gila Furnes (1.vara)

Årsrapport 2017

Her finner du Barnevaktens årsrapport for 2017

Bli medlem av Barnevakten