Foto: Barnevakten
Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som formidler fakta og råd om barn, unge og medier.

Barnevaktens arbeid er forankret i FNs barnekonvensjon og har samme verdigrunnlag som det barnehager og skoler har i Norge, vi bygger altså på en kristen og humanistisk arv og tradisjon. Vi støtter oss til relevant forskning og har bred erfaringsbasert kunnskap gjennom vår daglige kontakt med barn, unge og voksne.

Våre målgrupper
  • Foreldre
  • Barn og unge
  • Lærere og andre voksne som jobber med og for barn og unge
Barnevaktens visjon

Barn og unge skal bruke mediene på en trygg og bevisst måte

Vi tilbyr
Hva vi gjør

Deltagelse: Vi formidler informasjon og oppmuntrer foreldre til å ta del i barn og unges liv og mediehverdag.

Gode rammer: Vi øker voksnes kunnskaper og stimulerer til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk.

Refleksjon: Vi engasjerer barn og unge til egen refleksjon med digital dømmekraft som mål. Vi setter fokus på både muligheter og utfordringer, rettigheter og forpliktelser, og å ta smarte valg som gjør at man tar vare på både seg selv og andre også på nett.

Anbefaler: Vi fremmer medieprodukter og innhold som bidrar til en positiv, utviklende, stimulerende og engasjerende oppvekst for barn og unge.

Beskytte: Vi bidrar til å beskytte barn og unge mot belastende medieinnhold og mediebruk som kan skape utrygghet, frykt eller ligge til grunn for problematisk atferd, tanker og følelser som virker negativt på barns oppvekst og helse.

Livsmestring og helse: Vi deltar i offentlig debatt, prosjektarbeid og forskning som søker å fremme en trygg og helsefremmende mediehverdag for barn og unge.

Alt dette kan oppsummeres i at vi ønsker å styrke foreldre og pedagoger i oppdraget om at barn og unge skal utøve nettvett; å bruke mediene på en trygg og bevisst måte.

Barnevaktens historie

Det begynte med et grasrotopprør høsten 2000. Roar Røyse, en engasjert TV-seer i Tønsberg, ble opprørt over at TV3 viste serien om krigerprinsessen Xena søndag ettermiddag der hoder ble kappet av og struper ble skåret over. Han kontaktet TV-kanalen og ba om at serien måtte flyttes til et senere tidspunkt, uten å bli tatt på alvor.

Da gikk han til annonsørene som reagerte spontant og trakk seg, og TV3 fjernet serien fra skjermen. Resultatet skapte ideen om Barnevakten; en organisasjon som skulle jobbe for å beskytte barn mot medievold. Kristelig Kringkastingslag, i dag Tro og Medier, ble utfordret til å finansiere etableringen. De jobbet parallelt for å få innført et såkalt vannskille blant norske TV-kanaler; at programmer for voksne skulle sendes etter klokken 21 om kvelden.

Barnevaktens strategi fra starten var også å fokusere på positivt medieinnhold, ha en tydelig visjon, ha foreldre som den viktigste målgruppen, ta utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og søke dialog med produsentene av medieinnhold for å få aktørene til å bli mer bevisst på barn og unge som mediebrukere.

Barnevakten ble for alvor en offentlig aktør i mai 2001. Da ble organisasjonen for første gang intervjuet i media. Temaet var realityserien Big Brother som nettopp hadde blitt lansert på TV Norge.

Nå er Barnevakten Norges ledende organisasjon som formidler kunnskap og gir råd om barn, unge og medier.

Les artikkel om vår historie

Statistikk
  • Barnevakten møtte 65 000 barn, unge og foreldre hvert år «live» på foredrag, før koronakrisen kom. Under koronaen produserte vi videoer og oppgaver som elever kan se. Vi tilbydde også digitale foredrag for foreldre.
  • Over 30 foredragsholdere dekker hele landet.
  • Vi holdt 275 fysiske og digitale foredrag i 2021. Det er en nedgang på 700 fra 2019 og 313 i 2020, men et høyt antall tross strenge smitteverntiltak i mange kommuner.
  • Nettstedet barnevakten.no hadde over 84 000 brukere hver måned i 2021.
  • 38 000 av de årlige brukerne er lærere som planlegger nettvett-undervisning for sine elever.
  • Det er rundt 1 500 anmeldelser tilgjengelig på nettstedet innen film, spill, apper og fysiske produkter.

Les Barnevaktens årsrapport for 2021 her

 

Barnevaktens styre

Jan Inge Wiig Andersen, styreleder
Gila Furnes, nestleder
Lars Ivar Gjørv
Vilhelm Viksøy
Anne Marthe Kaldestad Hanstveit
Reidulf Stige, vara
Eunice Hammond Mørklid, vara

 

Send oss dine spørsmål, meninger og tips

Foto: Shutterstock.

Foto: Shutterstock