Tips og råd om gaming – på fem språk

Medietilsynet tilbyr brosjyrer som gir kjappe tips til foreldre når det gjelder barnas spillevaner.

Medietilsynet tilbyr brosjyrer med tips på fem språk når det gjelder barn og spilling:

Medietilsynet skriver blant annet: «Mange barn og unge spiller mye, men for de færreste utvikler spillingen seg til et problem. Jo tidligere foreldre blir engasjert i barnas spillevaner, jo enklere vil det være å se dette. Noen bruker spill som en flukt fra virkeligheten, mens andre har spill som en lidenskapelig hobby. Det finnes med andre ord ingen fasit.»

Du kan også bestille papirversjoner av brosjyrene – gratis.