Foto: Shutterstock.com

Barn kan få bøter for å dele nakenbilder

I Norge er kriminell lavalder 15 år. Hva er straffen for å dele et nakenbilde uten samtykke?

Barnevakten har søkt i rettsavgjørelser for å finne hva som er vanlig straff når barn mellom 15 og 17 år deler et nakenbilde uten samtykke. Vi fant ikke mange saker.

Foto: Privat
Tingrettsdommer Ina Strømstad.

Bekrefter at få blir dømt

– Det er lite rettspraksis om dette, bekrefter Ina Strømstad som er tingrettsdommer i Oslo tingret

Hun finner frem noen eksempler for Barnevakten:

– I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett fra 2017 ble to gutter, som begge var født i 2000, dømt til 30 timers samfunnsstraff for å ha spredt nakenbilder av en jente på 16 år. I en sak fra Lofoten tingrett fra 2017 ble en 20-åring dømt til fengsel i 90 dager for å ha delt en fremstilling som seksualiserte et barn på Facebook.

Strømstad viser også til en sak der to gutter i slutten av tenårene ble dømt til betinget fengsel etter spredning av nakenbilde på Snapchat og YouTube. Guttene fikk henholdsvis 60 og 90 dagers betinget fengsel. Den fornærmede jenta var under 18 år gammel. Guttene ble også idømt en bot på 5.000 kroner hver, i tillegg til inndragelse av mobiltelefon.

Å samtale med barna er viktigst

Et vanlig råd til foreldre er at de bør samtale med barna om barnas digitale liv. Holdninger er viktig. Det er også viktig at barna opplever foreldrene som en trygg havn hvis de skulle oppleve noe negativt på nettet. Men det hører også med å informere barna om hva som kan bli konsekvensen dersom de ikke følger norsk lov.

Vanskelig å finne saker

I mange av rettsavgjørelsene Barnevakten fant frem til, var det snakk om sammensatte saker hvor det var vanskelig å trekke ut straffen for nakenbildedelingen. Den kriminelle ble kanskje samtidig dømt for å kjøre i fylla. Men her er i alle fall noen flere eksempler som kan gi et inntrykk av straffenivået:

16-åring fikk bot på 10.000 kroner

I en sak ble ei jente på 16 år dømt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for å ha filmet to 17-åringer som utførte handlinger av seksuell karakter. Hun la filmen ut på blant annet My Story på Snapchat. Jenta ble også dømt til betale 5.000 kroner til en av dem hun filmet. Hun fikk også beskjed av dommerne å møte opp i konfliktrådet i prøvetiden som er på to år.

Retten mente at over 200 personer kunne se filmen på Snapchat. Jenta delte også filmen i andre fora – skjermdumper ble tatt og bilder ble spredd videre til nye sirkler på skolen.

Det er flere paragrafer i loven som kan knyttes til nakenbilder, paragraf 311 i straffeloven som er mest aktuell. Ordlyden nakenbilder er ikke i bruk, men: «fremstilling som seksualiserer barn».

Også straffelovens paragrafer 266 var i bruk i denne saken, den sier at det straffbart å ha plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Filmingen skjedde på en fest der to unge hadde trukket seg tilbake. Retten skriver at å gå inn på soverommet og filme to personer i en intim seksuell situasjon, uten at de er klar over filmingen, for deretter å dele filmen på sosiale medier uten deres samtykke, «er en grov krenkelse av deres privatliv».

Retten forteller også at jenta som ble filmet, har fått psykiske påkjenninger fordi mange på skolen har konfrontert henne angående filmen som «ble en snakkis på skolen».

Det som fort glemmes når man leser om straffer, er de psykiske konsekvensene ofrene opplever. At offeret får høre at retten har fastsatt en bot på noen tusenlapper, leger ikke automatisk sårene.

I denne saken skriver for øvrig dommerne at selv om vitnene forklarte at det ikke uvanlig med nakenbilder, så er det ikke formildende. «Selv om det kan tyde på at slik deling kan anses som normalt i ungdomsmiljøet er det fullt ut like straffverdig og krenkende.»

90 dager ubetinget fengsel

På en fest hadde to ungdommer låst seg inne på badet der de hadde samleie. En 17 år gammel gutt dirket opp døren og tok bilde av dem og la det straks ut på Mystory på Snapchat.

Da gutten fikk dommen, var han blitt 18 år. Han ble dømt til 90 dager ubetinget fengsel.

Jenta forklarte i retten at hun på grunn av delingen av bildet har hun blitt mobbet på skolen og i andre sammenhenger. Hun har også mistet venner og blitt kalt «hore». Krenkelsene hun opplevde i ettertid har gått ut over egen selvfølelse og selvtillit, sa hun i retten.

Retten mente derfor at tiltalte hadde overtrådt straffelovens paragraf 266. For å finne riktig straff, viste retten til en høyesterettsdom fra 2002 som sier at det bør reageres strengt i saker om barnepornografi, fordi barna kan oppleve å bli gjenkjent i årevis: «Det dreier seg i slike tilfeller om en livsvarig krenkelse,».

Samtidig slapp gutten å bli dømt for brudd på paragraf 311 (nakenbilder av barn), siden han ikke visste at de to personene på badet var under 18 år.

5000 kroner i bot

I en sak fikk en 19 år gammel mann en bot på 5.000 kroner for å ha vist frem nakenbilder av sin tidligere kjæreste til fire av hennes venner. Boten skulle egentlig være på 8.000 kroner, men fordi han hadde dårlig økonomi, slapp han unna med 5.000 kroner.

I en annen sak fikk en 28 år gammel mann 90 dager ubetinget fengsel for å ha lagt ut nakenbilder på sosiale medier av en tidligere kjæreste. Han måtte også betale 50.000 kroner til den tidligere kjæresten. Han utga seg også for å være henne da han delte bildene. Alt skjedde uten hennes samtykke.

Hva barn bør vite om straffer

Straffene for å dele nakenbilder springer altså 5.000 kroner i bot til at man havner i fengsel i tre måneder. Eksemplene viser at man havne i fengsel som 18-åring for noe man gjorde som 17-åring. Man kan også få samfunnsstraff.

Kan bli straffet for å se på

Det er ikke bare den som videresender bildet som kan bli dømt. Loven sier videre: «Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som overværer en fremvisning av seksuelle overgrep mot barn eller fremvisning som seksualiserer barn. Med barn menes person under 18 år.» (Paragraf 310.)

Hvis en vennegjeng sammen ser på nakenbilder av personer som ikke har gitt samtykke, kan hele vennegjengen straffes.

Unntak for venner 16-18 år

Nakenbilder av barn er i utgangspunktet forbudt. Loven har unntak for venner som deler bilder med hverandre samtidig som det er gitt samtykke: «Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.»

Oppdatering 12. juni 2021: Politiet inndro telefonen til mindreårig som delte nakenbilde (NRK).

Les også: Hva er definisjonen på et nakenbilde?

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com

Bli medlem av Barnevakten