Foto: Shutterstock / AnnaStills. Bildet viser en gutt med datamaskin og hodetelefoner på skolen.

8 av 10 elever har nå egen skolemaskin

Mer enn åtte av ti elever i grunnskolen har nå personlig nettbrett eller datamaskin levert av skolen. Dette ifølge Det utdanningsvitenskapelige fakultet i Oslo.

Det er kommunene som eier skolene, med unntak av private skoler. Derfor er det som regel kommunene som kjøper inn datautstyr til elevene. De mest brukte løsningene er:

  • Google (Chromebook)
  • Apple (Ipad)
  • Microsoft

Ved universitetet i Oslo er det en enhet som kalles «FIKS«, det står for «Forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen». Det er denne enheten som har hentet inn tall over type elevmaskiner som kommunene bruker, for skoleåret 2021-2022.

I omkring halvparten av kommunene bruker man to typer enheter, det er gjerne nettbrett til de yngre elevene og vanlig datamaskin til de eldre. Den andre halvparten kommuner bruker kun nettbrett fra første trinn til tiende trinn, eller kun datamaskin.

En oversikt over hva slags dataløsning ulike kommuner har valgt, finner du her.

Listen viser at norske kommuner velger nesten kun amerikanske løsninger. Enkelte kommuner er registrert med «nettbrett» uten at det er navngitt type. Si gjerne fra til Barnevakten hvis du kjenner til en kommune som ikke har satset på Microsoft, Apple eller Google, så kan vi forhøre oss om fordeler eller ulemper ved det.

Oppå den amerikanske skoleløsningen, eller infiltrert inni, finner man gjerne den norske løsningen Feide som er levert av Staten. Via den får elevene blant annet tilgang til 150 apper fra ulike leverandører.

Foto: Shutterstock / Ben Schonewille. Bildet viser datamaskiner stilt opp på et langbord.

Bildet: Tidligere var det vanlig med datarom på skolene. Da sto maskinene ferdig oppstilt og det var i løpet av en dag mange ulike brukere av hver maskin ettersom ulike klasser benyttet rommet. Eller så fantes det klassesett med maskiner som læreren i tilfelle måtte frakte til et egnet klasserom sammen med skjøteledninger. Da gjaldt det også å krysse av i lånekalenderen slik at man sikret seg at ingen andre lærere tok med seg maskinene til sin klasse. Men den tiden er over på de fleste skolene, nå har snart alle elever i Norge sin egen skolemaskin som også gjerne tas med i sekken og brukes hjemme. (Foto: Shutterstock / Ben Schonewille.)

En del foreldre føler seg noe overkjørt når skolene deler ut elevmaskiner, for foreldrene tas kanskje ikke med på råd når det gjelder innstillinger som kan gjøre bruken tryggere. For elevmaskinen brukes gjerne også hjemme, og ikke bare til lekser. Trygghetsinnstillingene på skolen virker ikke nødvendigvis når elevmaskinen brukes hjemme.

Les mer på vår startside om skoleløsninger. Les også: Kan foreldre gjøre skole-Ipaden tryggere?


Tips og råd hver uke: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.