Høstgave 2021: Din støtte hjelper foreldre å snakke med barna om nettvett

Vi hjelper foreldrene – og foreldrene hjelper barna.

Du er med å styrke rådgivertjenesten for foreldre: 

Det siste året er det flere som tar kontakt med Barnevakten sin rådgivertjeneste. Foreldre sier de er urolige og etterspør mer kunnskap og råd.  

Barnevakten har lang erfaring med å gi råd til foreldre. 

Vi har ansatt flere personer til å svare på henvendelsene. Din gave er med på å øke bemanningen slik at alle som kontakter oss får svar.  

Tusen hjertelig takk for at du er med oss i dette!   

Din gave er med å bidra til verdibaserte råd der menneskeverdet, barnets egenverdi og spisskompetanse innen digital teknologi er ingrediensene. Vi gir blant annet råd om innstillinger i Youtube, snakker med foreldre til barn som er utsatt for nettmobbing og hva som er aldersgrensen på populære filmer og apper.

Oversikt over hva foreldre spør om i sine henvendelser til Barnevakten:

Det er godt når vi får tilbakemelding på at konfliktnivået er bedret i hjemmet, eller at foreldrene har fått større forståelse for det digitale rundt barnet etter samtale med Barnevaktens rådgivertjeneste.  

For å lykkes trenger Barnevakten fortsatt din støtte.

Tusen takk igjen! 

Øverst: Bilde brukes under lisens fra Shutterstock.com

 

Gi kr. 100

Kunnskap og engasjement skaper trygge mediebrukere. Din støtte lar oss nå ut til enda flere.

Gi kr. 250

Politikere og næringsliv må ta ansvar. Din gave gjør at vi kan utfordre myndighetene til å skape endring.

Gi kr. 500

Informasjon gir økt bevissthet. Din støtte bidrar til flere artikler og anmeldelser på barnevakten.no.

Valgfritt beløp

Alle små og store gaver bidrar til vårt arbeid for at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.