Vårgave 2021: Vær med og gjør Norge til et tryggere sted

Barn og unge er mye på digitale medier uten voksne forbilder til å rettlede og avlede eller til å avverge kriminelle handlinger. Det er nå mer viktig enn noensinne å skape «trygghet i det digitale rom».

Barnevaktens rådgivertjeneste merker nå i koronatiden en stor økning i henvendelser fra foreldre som melder om økt nettbruk fra barna (henvendelsene har økt 40 prosent fra 2019 til 2020). Det rapporteres fra politi om økt nettkriminalitet, både alvorlige hendelser (grooming, nettovergrep, hatprat), og mindre alvorlige forseelser der barn og unge er innblandet. 

For å bidra i arbeidet med å få ned igjen nettkriminaliteten, skal vi nå videreutvikle og styrke vårt rådgivningstilbud der foreldre og lærere kontakter oss på telefon og e-post for å få konkrete råd når de opplever at barna de har ansvar for opplever noe ubehagelig i digitale kanaler. Tjenesten henviser videre til lokalt politi eller andre instanser der det er naturlig. 

Vi håper du ønsker å være med å støtte oss i denne satsingen.

 

Gi kr. 100

Kunnskap og engasjement skaper trygge mediebrukere. Din støtte lar oss nå ut til enda flere.

Gi kr. 250

Politikere og næringsliv må ta ansvar. Din gave gjør at vi kan utfordre myndighetene til å skape endring.

Gi kr. 500

Informasjon gir økt bevissthet. Din støtte bidrar til flere artikler og anmeldelser på barnevakten.no.

Valgfritt beløp

Alle små og store gaver bidrar til vårt arbeid for at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.