Også barn med minoritetsspråk skal være trygge på nett. Din gave hjelper oss.

– Utfordringen for oss innvandrerforeldre er at mange av oss ikke vet så mye om hva barna våre gjør på nettet, sier Ratan Samadder i Barnevakten.

Ratan Samadder i Barnevakten. Foto: Privat

Ratan har kone og to barn og er politisk flyktning fra et land i Asia. Han var tidligere filialleder i en bank og skrev kritiske artikler på fritiden om fundamentalisme. Dessverre havnet han på en drapsliste og måtte flykte. Han kom til Norge i 2015. Som ny i Norge fikk barna tilgang på internett, men selv visste han ingenting om hva han skulle gjøre som far.

Utfordring for barn og unge

– Det er vanskelig for innvandrerbarn å få norske venner, siden norske barn kjenner hverandre gjerne fra barnehagetiden, sier Ratan. Både språkproblemer og vanskeligheter med å få venner, gjør at at innvandrerbarna søker ofte til de digitale enhetene.

– Utfordringen for oss som innvandrerforeldrene er at mange av oss ikke vet så mye om hva barna gjør på nettet. Jeg opplevde det blant annet vanskelig å snakke med barna om dette, når jeg ikke ante hva jeg skal snakke med dem om.

Jeg tenker at mange foreldre kjenner seg igjen i denne situasjonen og at de derfor unngår å snakke med barna sine; de lar bare barna holde på uten å involvere seg, og det er ikke bra, sier Ratan.

Ratan ble kjent med Barnevakten for et år siden gjennom en praksisplass og lærte masse, han sier:

– Jeg visste ingenting om barnas nettbruk før jeg ble kjent med Barnevakten, nå har jeg lest mange anmeldelser og artikler og kan derfor gjøre internett tryggere for barna mine.

Ratan er nå ansatt i en prosjektstilling i Barnevakten og skal tilrettelegge artikler og anmeldelser til alle innvandrerspråk. Det vil si at han oversetter til engelsk, og deretter blir artiklene googleoversatt til somali, polsk, arabisk, tigrini og så videre. Satsingen har fått navnet Kids and Media.

Bli med å gi foreldre med minoritetsspråk i Norge et godt grunnlag til å trene barna i nettvett hjemme. Din gave gjør at Ratan kan oversette 50 artikler gjennom vinteren.

(Bildet øverst: Shutterstock)

Gi kr. 100

Kunnskap og engasjement skaper trygge mediebrukere. Din støtte lar oss nå ut til enda flere.

Gi kr. 250

Politikere og næringsliv må ta ansvar. Din gave gjør at vi kan utfordre myndighetene til å skape endring.

Gi kr. 500

Informasjon gir økt bevissthet. Din støtte bidrar til flere artikler og anmeldelser på barnevakten.no.

Valgfritt beløp

Alle små og store gaver bidrar til vårt arbeid for at barn og unge skal kunne bruke digitale medier på en trygg og bevisst måte.