Foto: Shutterstock.com

Har du peiling?

Mange barn elsker å snakke om spill, og for foreldre som vil skape gode rammer rundt spillingen er det gull verdt å vite hva det går i.

(Foto: Studio 1 fotografene)
Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten. (Foto: Studio 1 fotografene)

Barn og unge kan ha stor glede av å spille dataspill, og du som voksen kan ha stor nytte av å vise interesse og spille med. Det finnes mange flotte spill som både underholder og kan fremme læring.

Jeg er selv ikke så veldig glad i å spille, men som mamma, foredragsholder og rådgiver i Barnevakten har jeg en genuin interesse for barn og unge og at deres oppvekstvilkår skal være bra. Også deres oppvekstvilkår den tiden de er foran skjermer. Og mye av tiden foran skjermer brukes til nettopp å spille. Derfor spiller også jeg de spillene som er mest populære blant barn.

Spillindustrien er stor og tung og det er enorme pengesummer i omløp i denne underholdningsindustrien. Her er mye som kunne vært sagt og ment om akkurat det, men uansett er det bare å konstatere at lek og spill også via skjermer er kjekt både for små og store.

Et voksenansvar

Jeg har i mange år vært mye i kontakt med barn og unge gjennom utallige skolebesøk med fokus på nettvett, spilling, nettmobbing og så videre. I samtale med elevene erfarer jeg at de elsker å snakke om favorittspillene sine, og de gir ofte uttrykk for forskrekkelse når de skjønner at jeg som voksen vet hva det går i og faktisk spiller noen av de samme spillene som de. Jeg erfarer også at det kan være mye viktig læring og sosialisering i spill, og at enkelte barn kan ha stort læringsutbytte av de rette spillene.

Å vise interesse for barnas spillverden ved å la dem vise deg, fortelle eller kanskje spille med, gir god kontakt og et utgangspunkt til gode samtaler. Det gir deg større forståelse og gjør det også lettere for deg som forelder å sette nødvendige rammer for spillingen.

En sur gammel kjerring?

Og så er det noen myter som ennå henger litt igjen i tankene rundt spilling. Mange tror at det er barn og unge som spiller mest i verden, og at spill derfor blir laget til og for barn. Dette er ikke sant. Den største gruppen gamere er voksne menn, og derfor lages det mange spill tiltenkt voksne. Mange av disse spillene har også et innhold som gir spillet aldersanbefaling 16 og 18. Alders- og innholdsmerkingen gir en god indikasjon på hva spillet handler om og hvem det passer for. Jeg anbefaler også å lese om spillene. På våre nettsider finnes mye god informasjon både om konsollspill og apper. I tillegg anbefaler jeg YouTube som en kilde til informasjon om spill. Her ligger det utallige filmer fra spill, både fra spillprodusentene og fra spillere som lager filmer.

Den andre myten er at noen barn tror aldersmerkingen er satt av en sur kjerring som hater barn og som ikke har peiling på spilling og som jobber i ett eller annet strengt tilsyn. Flere barn jeg møter har også en formening om at det er Barack Obama som har satt aldersanbefalingene. Barn trenger å høre at det er spillutviklerne selv som har satt merkene ut fra kriterier som er like for hele Europa; PEGI. Merkeordningen kan du lese mer om i artikkelen og PEGI-merkingen hjelper degpegi.info/no/.

Felles spillrammer

At barn ønsker seg spillene som er tiltenkt voksne eller at man føler seg utenfor fordi man ikke har de «kule spillene», er ett av dilemmaene jeg ofte møter i min jobb som rådgiver. Og hva med argumentene om at «alle andre har» og «alle andre får lov»? Det er ikke alltid det rette bildet. Snakk derfor med andre foreldre, og begynn tidlig i barneskolen. Om mulig, alliér dere. I noen faser kan det være et godt grep å ha samme spillrammene for alle i kameratgjengen, både med tanke på tidsstyringen og med tanke på innhold.

Når skal barna være logget av om kvelden? Hva tenker vi om aldersanbefalingene og «de kule» spillene med 16- og 18-årsmerking? Skal vi ha spillfrie dager? Kan vi bli enige om samme dagen, så blir det lettere å finne på noe for barna siden alle vet at alle i vennegjengen er offline.

Alt med måte

Og sist, men ikke minst. Døgnet har bare 24 timer. Har du en tenåring hjemme som bare elsker å game, så sett rammene slik at det blir sånn noenlunde balanse i hverdagen. Utenom skjermtiden trenger barn og unge fysisk aktivitet, tid til lekser, være med venner og familie og å sove nok. Alt med måte gjelder også på dette området i livet. Samtidig er det viktig å ikke få panikk om poden i perioder er mer opptatt av et spill enn noe annet. Kanskje spillet kom med ny oppdatering dette semesteret, kanskje man går på ungdomsskolen og det er dataspill som er den store lidenskapen. Man kan være storspiller en periode, og likevel følge opp de andre viktige tingene i livet. Dersom det er andre grunner til at spillingen tar overhånd og man ikke lenger klarer å ivareta den sunne balansen, så er det hjelp å få. Dette kan du lese mer om på problemspilling.no.