Foto: Barnevakten

Hjemmeoppgave for barn og voksne: Bli bevisst på egen skjermtid

Hvordan finne en god balanse på skjermbruk i disse corona-tider? Foreldre eller lærere kan gjøre denne oppgaven sammen med barna. Print ut hjemme eller vis oppgaven på skjerm.

Vi kan til tider kjenne på at det går mye tid til skjerm i løpet av en dag. Ikke sikkert det er så ille, men om du ønsker at barna skal bli mer bevisste på hva de bruker skjermen til og hvor mye tid dere ønsker å ha på skjerm hver dag, så gjennomfør denne enkle oppgaven. Alt dere trenger er en penn og noen fargeblyanter. Har dere ikke printer, kan dere finne frem noen ark som barna kan skrive inn svarene på. Figurene er ikke vanskeligere enn at man kan se på skjermen og herme på arket.

Gjør gjerne oppgaven sammen med barna, kanskje du til og med blir litt mer bevisst selv også? Barna kan også gjøre oppgaven alene, dette er en oppgave om nettvett på et enkelt og begynnende nivå.

Last ned PDF:

Gøy på nett: Skjermtid og helse (kortversjon)

  • Gøy på nett er en serie med undervisningsopplegg for samtaler om nett- og databruk med barn og unge.
  • Gøy på nett er også tilpasset til bruk for barn med  utviklingsforstyrrelser (UF) som gjerne trenger mer konkret undervisning enn andre barn.
  • Gøy på nett er utarbeidet av Spesialpoliklinikken/Autismeteamet i Helse Bergen og Barnevakten, med støtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet og Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Vest.
  • Oppgaven «Bli bevisst på egen skjermtid» er en bearbeidet utgave som retter seg mot alle barn i småskolen og på mellomtrinnet.

TIPS: Oppgaven er også tilgjengelig som undervisningsressurs for skoler som bruker Itslearning. Søk den opp i biblioteket inn i portalen.