Foto: Shutterstock.com

Hva må til for å være en god rollemodell?

Foreldre som vil forebygge at barna mobber andre på nett må først og fremst skaffe seg kunnskap om kanalene barna er på, og selv være gode eksempler på bruk av sosiale medier, sier eksperter.

Foto: Privat
Cecilie Staude, høyskolelektor ved BI og ekspert på sosiale medier.

Noen foreldre engasjerer seg i barnas nettbruk, andre er nærmest bevisstløse på dette feltet, sier Cecilie Staude, firebarnsmor, høyskolelektor ved BI og ekspert på sosiale medier. Men for at foreldre skal være gode rollemodeller når det gjelder bruk av sosiale medier, må de først og fremst skaffe seg kunnskap om kanalene barna bruker.

– Foreldregenerasjonen i dag er endelig blitt komfortable med Facebook. Men det sitter langt inne for mange å skaffe seg kunnskap om kanalene barna bruker, som blant annet Instagram og Snapchat. Barna er gjerne aktive på helt andre plattformer enn oss. Hva er typisk av atferd der barna er? Hvordan fungerer disse kanalene? Dette er vanskelig å bedømme med mindre man har litt innsikt, sier Staude.

Høyskolelektoren har holdt sin del av foredrag på FAU-møter, der foreldre etterspør råd om hvordan barna skal bruke sosiale medier på en god måte, og ikke plage eller mobbe andre på nett.

– Da starter jeg med å spørre om hvilke kanaler barna deres bruker. Så oppfordrer jeg dem til å laste ned disse appene og la barna fortelle om hva de gjør på sosiale medier. Det handler om å vise nysgjerrighet, og det er langt bedre å ta den lærevillige rollen enn skeptikeren. Da får man nemlig en helt annen innfallsvinkel for å påvirke barnas holdninger, sier Staude.

Små øyne ser hva du gjør

Barn blir absolutt påvirket av måten foreldre oppfører seg på i sosiale medier, sier Staude. Derfor er det viktig å være en god rollemodell og utøve forbilledlig bruk.

– Både voksne og barn kan bruke sosiale medier som redskaper for å plage andre. Det kan være foreldre som legger ut pinlige bilder av egne barn, skryter for mye eller tar bilder av barna sine når de har handlet nye klær. Det kan også være foreldre som legger ut bilder av barna sine uten å spørre dem om lov først. Hvordan iscenesetter foreldre seg selv på sosiale medier? Vurderer man om et bilde kan gjøre barna flaue før man deler det på nett? Mange foreldre er heldigvis kritiske, og velger med omhu hva de deler om egne barn. Andre er ikke det, og bør kanskje bli mer bevisst på hva slags eksempel det setter for barna deres, sier Staude.

Det er heller ikke alltid slik at sosiale medier i seg selv bør få skylda for at barn mobber eller trakasserer hverandre på nett, sier Staude. I stedet handler det om hvilke holdninger man har med seg fra før. Noen voksne tror allikevel at internett representerer et lovløst univers der barn og unge kan gjøre ting de ikke tør å gjøre i skolegården ellers.

– De grunnleggende prinsippene om folkeskikk og god oppførsel gjelder på internett som ellers i livet. Det er gjerne dårlige holdninger som fører til negativ bruk, og ikke sosiale medier i seg selv. Så for å forebygge mobbing på nett er holdningsarbeidet viktig.

– Voksne må skjerpe seg

Ingrid Grimsmo Jørgensen, høyskolelektor og foredragsholder ved Høgskolen i Innlandet, fremhever på sin side foreldres avgjørende betydning som rollemodeller gjennom hele oppveksten. Hun viser til funn fra Ungdata-undersøkelsen som bekrefter dette.

Foto: Kari Utgaard/GD
Ingrid Grimsmo Jørgensen, høyskolelektor og foredragsholder ved Høgskolen i Innlandet.

– Det er foreldrene våre vi ser opp til, det er de vi imiterer og det er de vi lærer atferd av. Av foreldrene våre lærer vi hvordan man håndterer konflikter, utøver samspill og hvordan man kommuniserer med og om andre mennesker.

Foredragsholderen sier at det er blitt underkommunisert lenge hvor viktig hjemmet er som læringsarena. Hun forteller at vi i dag vet at relasjonen mellom foreldre og barn er en av de viktigste i barnas liv, og langt viktigere enn alle andre relasjoner barn har.

Grimsmo Jørgensen mener samtidig at mange voksne må bli mer bevisste på egen nettbruk.

– Når jeg ser hvordan en del voksne opptrer på internett, for eksempel når de kommenterer blogger som gjerne er lest av mange ungdommer, da tenker jeg at mange av disse voksne er elendige rollemodeller, sier Grimsmo Jørgensen. Hun sier at mange voksne snakker om andre og kommenterer dem på en nedverdigende måte.

– Vi voksne er ikke alltid klar over at barn og unge deltar på samme digitale arena som oss, og at de ser og hører alt vi gjør. Det virker som om foreldregenerasjonen i dag tenker at når barna har lagt seg, da kan de gjøre det de vil. Men nettet lever evig, og barn og unge ferdes overalt der voksne er.

Foreldre er viktigst

Cecilie Staude, som selv er firebarnsmor, snakker mye om nettbruk med barna sine. Middagsbordet er en glimrende arena, og hvis det er spesielle saker i media, så benytter hun anledningen til å snakke om disse.

– Det kan være alt fra nettmobbing til deling av nakenbilder, og nyhetsoverskrifter er en god anledning til å snakke om aktuelle utfordringer i hjemmet og på skolen. Dette er en fin måte å få inn gode holdninger hos barna og samtidig påvirke til sunt nettvett.