Foto: Shutterstock.com

Ingen enkle fasitsvar

Vi har en jobb å gjøre, kjære foreldre.

Foto: Studio 1 fotografene
Rådgiver Kjellaug Tonheim Tønnesen i Barnevakten.

Det handler om at vi foreldre involverer oss i barnas oppvekstmiljø, lærer dem gode holdninger og selv er gode forbilder. Dette vil jeg påstå er den beste form for forebygging når det gjelder all form for mobbing – også den digitale. I tillegg trenger vi lærere, trenere og ledere i fritidsklubber og idrettslag som er glade i barn og gode på å «se» hva som skjer i samhandlingen mellom barn og unge.

Samtidig som jeg sitter her og skriver, kommer det inn to henvendelser til Barnevakten som nettopp handler om mobbing via nettet. Den ene er fra en mamma med en 13-åring som det er blitt delt nakenbilder av, og den andre er fra en helsesøster som trenger å diskutere en vanskelig mobbesituasjon som skal håndteres.

Det er aldri enkle fasitsvar i spørsmål knyttet til mobbesaker, og min erfaring gjennom flere år som rådgiver er at hver sak må vurderes helt for seg selv. Det er godt å ha noen å prate med, både for dem som opplever mobbing, men også for de voksne som står rundt og som ønsker å hjelpe og håndtere dette på best mulig måte. Det er også viktig at vi som voksne ikke glemmer at mobberen er et barn eller en ungdom som også trenger viktig hjelp.

De mange vitnene

I Medietilsynets Barn og Medier-undersøkelse fra 2016 er det ett tall som er ekstremt høyt, og som viser at mobbeproblematikken knyttet til nett angår veldig mange av oss. Det handler nemlig om den enorme skaren av vitner. Hele 41 prosent av barn mellom ni og 16 år sier at de har lagt merke til at noen har vært slemme med eller mobbet andre på nett eller mobil.

Det er altså et ekstremt høyt antall vitner. Når vi vet at de som mobbes sier at noe av det verste med mobbingen var å vite om alle som så og som visste, men som ikke gjorde noe, så velger Barnevakten bevisst å mobilisere vitnene når vi snakker om nettmobbing på skolebesøk. Vi har alle et ansvar for å ta grep og si ifra. Gjennom konkrete eksempler utfordrer vi elevene til alltid å rapportere via nett og i spill, blande seg på en positive måte, støtte den utsatte og varsle voksne – spesielt når man kjenner de som er innblandet.

Vi voksne må gå foran

I håndteringen av mobbing må vi heller ikke glemme at det er barn og unge vi har med å gjøre. Unge mennesker som har fått smarttelefoner med uante muligheter fra ung alder, mens det ennå er mange år til konsekvensforståelsen er ferdigutviklet.

Å tro at mobbing kan utryddes er nok ganske naivt. Men å ha nulltoleranse mot all form for mobbing er nødvendig. Og som sagt, mye god forebygging av nettmobbing gjøres ved at vi som foreldre bruker tid og ressurser på å bygge gode oppvekst- og skolemiljø, at vi snakker sammen som foreldre og at vi også kjenner andres barn. Like viktig er det at vi er gode forbilder og at vi snakker med barna våre om livet på nett, forpliktelser og rettigheter, og mobiliserer dem til å ville og kunne ta ansvar både for seg selv og for andre.

Hvordan kan jeg forebygge nettmobbing?

 • Sørg for trygge og gode oppvekstvilkår og engasjér deg i barn og unges oppvekstmiljø
 • Vær en god rollemodell – også på nett
 • Snakk med barn og unge om livet på nett – på samme måte som du snakker om hvordan de har det ellers
 • Hjelp barn og unge å sette grenser for seg selv og overfor andre, og minn dem på at norske lover og rettigheter også gjelder nett og mobil
 • Vær en god lytter – da er det tryggere å fortelle om både gleder og utfordringer
 • Bry deg også om andres barn og bygg gode relasjoner til dine barns omgangskrets og deres foreldre

Hvordan kan jeg hjelpe barn som mobbes?

 • Om den unge kommer til deg med en konkret sak – gi støtte. Å kutte nettilgangen er ikke en løsning
 • Be den unge om ikke å svare på trakasserende eller opprørende meldinger. Det vil sannsynligvis oppmuntre til mer mobbing
 • Oppfordre den unge til å blokkere avsenderen eller fjerne vedkommende fra vennelister, og understrek at man ikke trenger å finne seg i trakassering
 • Ta vare på bevis (logg, tekst eller skjermdump)
 • Forsøk å løse problemet på lavest mulig nivå først, for eksempel ved å snakke med mobberne, foreldrene deres eller en lærer/skoleledelse
 • Søk eventuelt hjelp og råd hos politiet eller andre som jobber med mobbeproblematikk. Husk at anonym mobbing kan spores. Straffbare forhold bør anmeldes