Opptak av webinar: Hvordan beskytte barna mot digital mobbing?

VIDEO MED TIPS OG RÅD: Trygge voksne kan både forebygge nettmobbing og hjelpe barna med å håndtere vanskelige situasjoner på nett. Mobbeombud Mari-Kristine Morberg og Barnevakten deler råd og erfaringer. Gratis tilgang.

Webinar for foreldre og andre interesserte.

Få tilgang gjennom skjema nederst i artikkelen (trykk F5 eller last inn siden på nytt om det ikke viser)

Over 26.000 barn opplever mobbing ifølge Elevundersøkelsen. En del av disse barna mobbes også digitalt. Medietilsynets undersøkelser viser i tillegg at mange opplever stygge kommentarer, ugrei bildedeling, utestenging og andre typer utfordringer på nett.

Hvordan kan foreldre, lærere og andre voksne bidra til at færre utsettes for slike hendelser? Og hvordan håndterer man nettmobbing som forelder eller lærer? Mobbeombud i Vestland Mari-Kristine Morberg og Barnevakten deler råd og erfaringer.

Webinar for foreldre, lærere og andre som jobber med barn

  • Hvordan forebygge mobbing på nett?
  • Hvordan håndtere en mobbesituasjon når den har oppstått?
  • Barn og unges rettigheter.
  • Hvordan skape trygge digitale arenaer for barna.
  • Still spørsmål og få svar.

Gratis tilgang.

Slik gjør du det: Fyll ut skjemaet under. Du får så en ordrebekreftelse tilsendt på oppgitt e-post, der du finner lenke og ditt passord til opptaket.