Opptak av webinar: Skap læring og inkludering med programmering i klasserommet

VIDEO MED TIPS OG RÅD: Hva er programmering, og hvorfor er det viktig for elevene å lære om dette? Få forståelse, praktiske tips og eksempler på verktøy for å jobbe med programmering i klasserommet. Statped og Barnevakten viser hvordan.

Webinar for foreldre og andre interesserte.

Få tilgang gjennom skjema nederst i artikkelen (trykk F5 eller last inn siden på nytt om det ikke viser)

Det er gode grunner til å sette programmering på timeplanen. Blant annet sier skolens læreplan at alle elever skal lære om dette. Derfor ønsker vi å hjelpe deg som lærer med å komme i gang.

Samfunnet som barn og unge vokser opp i preges av høy teknologibruk, og mange fremtidige yrker vil kreve forståelse for hvordan et stadig mer digitalt samfunn fungerer. Kort fortalt: Å undervise om programmering er å forberede elevene til å mestre livet nå, og i fremtiden.

Ikke minst kan du som lærer bidra til inkludering i klasserommet ved at flere sider av elevene får slippe til når de jobber med programmering. Kanskje særlig for de elevene som ikke opplever like mye mestring ellers i skolehverdagen.

Webinar for foreldre, lærere og andre.

  • Hva er programmering?
  • Hvorfor skal elevene lære om programmering, og hva sier læreplanen?
  • Slik kan programmering bidra til å skape inkludering i klasserommet.
  • Eksempler på verktøy.
  • Spørsmål og svar.

Gratis tilgang.

Slik gjør du det: Fyll ut skjemaet under. Du får så en ordrebekreftelse tilsendt på oppgitt e-post, der du finner lenke og ditt passord til opptaket.