Foto: Shutterstock.com

Kriterier for Barnevaktens appanmeldelser

Barnevakten vurderer ulike typer apper til mobil og nettbrett. Målsetning er å tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for at barn og unge skal få gode og trygge skjermopplevelser.

Appanmeldelsene publiserer på Barnevaktens sider med appanmeldelser.

Appene tildeles ikke karakter eller uforbeholdne anbefalinger. Dette gjøres fordi ulike plattformer opererer med ulike systemer for aldersmerking, samtidig som utgiver ofte har egne retningslinjer. Dette fører til at noen apper har sprikende aldersmerking, noe som gjør det vanskelig å gi konkrete anbefalinger. Dette henger sammen med at mange apper har sosiale funksjoner, ulike kjøpsmuligheter og andre funksjoner som åpner for problemstillinger som angår generelt nettvett.

Du kan lese mer om dette i artikkelen Kaos i aldersmerking på app

Merk at oppgitt pris på en app i en anmeldelse kan være feil, spesielt på eldre anmeldelser. Prisendringer/tilbud og andre forhold kan føre til at oppgitt pris i anmeldelsene ikke alltid er korrekt. Hvis du kommer over feil informasjon om pris, send gjerne en epost til post@barnevakten.no, så skal vi oppdatere informasjonen.

Hva gjør vi?

Barnevakten vurderer apper ut fra tre hovedkriterier:

 • Kvalitet (konsept, design, funksjonalitet)
 • Egnethet for barn og unge
 • Pedagogisk verdi

I tillegg tillegges appens underholdnings- og nytteverdi noe vekt i helhetsvurderingen.

Ut fra disse kriteriene gjøres en helhetlig vurdering av appens kvaliteter der egnet målgruppe antydes.

Hensikten bak anmeldelsene:

 • Tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for å gi barn og unge gode og nyttige skjermopplevelser
 • Skape en tydelig forståelse for hvilken målgruppe en app egner seg best for
 • Stimulere kompetanseheving gjennom å skape større forståelse for bredden og det pedagogiske potensialet i barn og unges skjermbruk

Kriterier for appanmeldelser

Apper vurderes ut fra tre hovedkriterier.

Kvalitet

Er appen av generell god kvalitet, med tanke på konsept, brukervennlighet, funksjonalitet, design og så videre? Vil appen kunne engasjere brukeren over tid?

Apper byr på en stor bredde av innhold og type tjenester, alt fra spill og bildebehandling til sosiale medier og chattetjenester, for å nevne noe. Det er den generelle kvaliteten på appen, sett opp mot tilsvarende apper, som vurderes i hvert tilfelle.

Vurderingen av spillapper vil være tilsvarende Barnevaktens kriterier for spillanmeldelser.

Egnethet

Hvilke(n) målgruppe(r) er appen rettet mot? I hvilken grad egner appen seg for denne/disse målgruppen(e)?

Pedagogisk verdi

Hva kan barn og unge lære, trene på, ha nytte av eller utvikle evner i forhold til ved å bruke denne appen?

Vurdering av egnethet

Mål: Skape en forståelse av hvilken aldersgruppe appen egner seg best for, samt hva man kan gjøre for å sikre at barn får en god og trygg skjermopplevelse.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Appens aldersanbefaling. Merk at ulike plattformer opererer med ulike systemer for aldersmerking, samtidig som utgiver ofte har egne retningslinjer. Barnevaktens vurderinger tar utgangspunkt i det europeiske merkesystemet PEGI, som brukes på enheter med Android- og Windows-operativsystem (vurderingen tar likevel hensyn til merking i iOS). PEGI PGTil mobile enheter har PEGI et «!»-merke i tillegg til de vanlige alderskategoriene (3,7,12,16). Denne PG-klassifiseringen betyr at appen ikke er gitt en spesifikk aldersanbefaling, men at foreldreveiledning anbefales. Et eksempel på slik merking er Instagram, som er en tjeneste som i seg selv ikke er uegnet for barn, men som med alle sosiale medier kan man komme over innhold som ikke er passende for alle aldersgrupper.
 • Målgruppe. Hvilke(n) aldersgruppe(r) retter appen seg mot?
 • Appens innhold. Hvilken type innhold er tilgjengelig for brukerne?
 • Beskriv eventuelt sterkt/upassende innhold appen inneholder/man kan kommer over.
 • Antyd for hvilken aldersgruppe appen vil gi en egnet skjermopplevelse, inkludert eventuelle forbehold.
 • Dersom appen ikke inneholder tekst eller tale på morsmål, omtales dette, og kan føre til at appen anbefales for høyere alder.

Appen plasseres i en eller flere kategorier for egnet alder. Dette indikerer hvilke(n) aldersgruppe Barnevakten vurderer at appen egner seg for:

 • 3-6 år
 • 7-11 år
 • 12-15 år
 • 15-18 år
 • 18+