Foto: Shutterstock.com

Kriterier for Barnevaktens programanmeldelser

Barnevakten vurderer ulike typer programmer og tjenester. Målsetning er å tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for at barn og unge skal få gode og trygge skjermopplevelser.

Programanmeldelsene publiserer på Barnevaktens sider med programanmeldelser.

Programmene tildeles ikke karakter eller uforbeholdne anbefalinger. Dette henger sammen med at mange programmer har sosiale funksjoner, ulike kjøpsmuligheter og andre funksjoner som åpner for problemstillinger som angår generelt nettvett.

Hva gjør vi?

Barnevakten vurderer programmer ut fra tre hovedkriterier:

 • Kvalitet (konsept, design, funksjonalitet)
 • Egnethet for barn og unge
 • Pedagogisk verdi

I tillegg tillegges programmets underholdnings- og nytteverdi noe vekt i helhetsvurderingen.

Ut fra disse kriteriene gjøres en helhetlig vurdering av programmets kvaliteter der egnet målgruppe antydes.

Hensikten bak anmeldelsene:

 • Tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for å gi barn og unge gode og nyttige skjermopplevelser
 • Skape en tydelig forståelse for hvilken målgruppe et program eller en tjeneste egner seg best for
 • Stimulere kompetanseheving gjennom å skape større forståelse for bredden og det pedagogiske potensialet i barn og unges skjermbruk

Kriterier for programanmeldelser

Programmer og tjenester vurderes ut fra tre hovedkriterier.

Kvalitet

Er programmet av generell god kvalitet, med tanke på konsept, brukervennlighet, funksjonalitet, design og så videre? Vil programmet kunne engasjere brukeren over tid?

Det vil være stor variasjon i programmer og tjenester som anmeldes. Det er den generelle kvaliteten til programmet, sett opp mot tilsvarende programmer, som vurderes i hvert tilfelle.

Egnethet

Hvilke(n) målgruppe(r) er programmet rettet mot? I hvilken grad egner programmet seg for denne/disse målgruppen(e)?

Pedagogisk verdi

Hva kan barn og unge lære, trene på, ha nytte av eller utvikle evner i forhold til ved å bruke dette programmet?

Vurdering av egnethet

Mål: Skape en forståelse av hvilken aldersgruppe programmet egner seg best for, samt hva man kan gjøre for å sikre at barn får en god og trygg skjermopplevelse.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Programmets aldersanbefaling (der det er relevant).
 • Målgruppe. Hvilke(n) aldersgruppe(r) retter programmet seg mot?
 • Antyd for hvilken aldersgruppe programmet vil gi en positiv og nyttig skjermopplevelse, inkludert eventuelle forbehold.
 • Dersom programmet ikke inneholder tekst eller tale på morsmål, omtales dette, og kan føre til at programmet anbefales for høyere alder.

Programmet plasseres i en eller flere kategorier for egnet alder. Dette indikerer hvilke(n) aldersgruppe Barnevakten vurderer at programmet egner seg for:

 • 3-6 år
 • 7-11 år
 • 12-15 år
 • 15-18 år
 • 18+