Foto: Shutterstock.com

Kriterier for Barnevaktens spillanmeldelser

Barnevakten vurderer en rekke dataspill til konsoller og PC. Målsetning er å tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for at barn og unge skal få gode og trygge spillopplevelser.

Spillanmeldelsene publiseres på Barnevaktens sider med spillanmeldelser.

Spillene tildeles ikke karakter eller uforbeholdne anbefalinger. Dette gjøres ettersom svært mange spill i dag har sosiale funksjoner, ulike kjøpsmuligheter og andre funksjoner som åpner for problemstillinger som går utenfor spillets rammer.

Hva gjør vi?

Barnevakten vurderer spill ut fra fire hovedkriterier:

 • Kvalitet (historie, konsept, produksjon)
 • Egnethet for barn og unge
 • Pedagogisk verdi
 • Vanskelighetsgrad

I tillegg tillegges spillets underholdningsverdi noe vekt i helhetsvurderingen.

Ut fra disse kriteriene gjøres en helhetlig vurdering av spillets kvaliteter der egnet målgruppe antydes.

Hensikten bak anmeldelsene:

 • Tilby informasjon som gjør det lettere å legge til rette for å gi barn og unge gode og nyttige spillopplevelser
 • Skape en tydelig forståelse for hvilken målgruppe et spills tema, innhold og virkemidler egner seg best for
 • Stimulere kompetanseheving gjennom å skape større forståelse for bredden og det pedagogiske potensialet i spillmediet

Spill med 16- og 18-års aldersmerking

Spill med aldersmerking 16 og 18 har i utgangspunktet målgruppe utenfor Barnevaktens arbeidsområde (0-15 år). Undersøkelser viser imidlertid at svært mange barn og unge spiller spill med høyere aldersmerking enn egen alder. Av den grunn er det hensiktsmessig å tilby informasjon om de mest populære spillene med høy aldersgrense.

Hensikten med disse omtalene er å informere om hva slags innhold spillerne møter i denne typen spill (vold, narkotika, sex etc.), med påfølgende fraråding for barn under aldersgrensen. Samtidig er det naturlig å trekke frem kvalitetene ved spillene, ettersom det ofte er dette som gjør titlene attraktive for yngre spillere.

Kriterier for spillanmeldelser

Spill vurderes ut fra fire hovedkriterier.

Kvalitet

Er spillet av generell god kvalitet, med tanke på konsept, brukervennlighet, grafisk design, musikk og så videre? Vil spillet kunne engasjere spilleren over tid?

For noen spill er det underholdningsverdien som utmerker seg, mens det i andre kan være kunstnerisk kvalitet, pedagogisk verdi, flerspillermuligheter og/eller konseptet som helhet.

Egnethet

Hvilke(n) målgruppe(r) er spillet rettet mot? I hvilken grad egner spillet seg for denne/disse målgruppen(e)?

Pedagogisk verdi

Hva kan barn og unge lære, trene på eller utvikle evner i forhold til ved å spille dette spillet? Dette kan være alt fra spillets tema og budskap til tekniske, strategiske og sosiale ferdigheter.

Vanskelighetsgrad

Hvor krevende er det å mestre spillet for ulike aldersgrupper? I hvilken grad har spillet muligheter for ulike vanskelighetsgrader? 

Vurdering av egnethet

Mål: Skape en forståelse av hvilken aldersgruppe spillet egner seg best for, samt hva man kan gjøre for å sikre at barn får en god og trygg spillopplevelse.

Vurderingen gjøres ut fra:

 • Spillets aldersanbefaling og innholdssymboler (PEGI-merking). Merk at aldersanbefalinger på spill er veiledende. Det er derfor opp til foresatte å vurdere om barn og unge skal få spille et spill med høyere aldersanbefaling.
 • Målgruppe. Hvilke(n) aldersgruppe(r) retter spillet seg mot?
 • Spillets innhold. Hvilken type oppdrag og innhold møter spillerne?
 • Beskriv eventuelt sterkt innhold, dette fremkommer som regel av innholdsmerker. Dersom spillet er merket med eksempelvis «vold» eller «redsel», gi en kort beskrivelse av type og omfang.
 • Antyd for hvilken aldersgruppe spillet vil gi en trygg spillopplevelse.

Spillet plasseres i en eller flere kategorier for egnet alder. Dette indikerer hvilke(n) aldersgruppe Barnevakten vurderer at spillet egner seg for:

 • 3-6 år
 • 7-11 år
 • 12-15 år
 • 15-18 år
 • 18+

Vurdering av vanskelighetsgrad

Mål: Synliggjøre i hvilken grad barn i ulike aldre vil ha glede av spillet som følge av vanskelighetsgraden.

 • Spill som stiller store krav til leseferdigheter anbefales som hovedregel fra syv år.
 • Dersom spillet ikke inneholder tekst eller tale på morsmål, skal dette omtales. Dette kan føre til en vurdering av at spillet passer for høyere alder enn PEGI-merkingen tilsier, dersom dette gjør spillet klart vanskeligere for barn som ikke kan snakke eller lese tilgjengelige språk.
 • Spill som inneholder oppgaver som stiller store krav til logisk tenkning anbefales som hovedregel fra syv år eller høyere, avhengig av hvor vanskelige oppgavene er.

I aldersgrupper som ligger lavere enn spillets PEGI-merking brukes betegnelsen «Under aldersanbefaling».