Foto: Shutterstock.com

Må barna bare leve med å bli såret på nettet?

Norske ungdommer opplever mer mobbing og trakassering på nett, viser den nye Barn og Medier-undersøkelsen 2018. Har digitaliseringen av samfunnet gitt oss en uhelbredelig bakside som vi bare må leve med?

Foto: Studio 1 fotografene
Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.

Jeg er på Safer Internet-konferansen i Oslo 6. januar sammen med offentlige aktører, ideelle organisasjoner og andre som jobber for at barn skal oppleve seg trygge og sikre på nettet. Vi er enige i at nettet har mye positivt å tilby barn og unge. De får mer kunnskap, større forståelse og barna kan være med å påvirke egen og andres hverdag.  Men nettet har også en del uheldige konsekvenser, noe kulturminister Tine Skei Grande mener vi kan forebygge ved å gi barna råd om hvordan de skal opptre på nettet: Økt kunnskap vil gjøre at det negative på nettet ikke skjer, sier Grande til oss tilhørere.

Hva er problemet?

Barna i Norge er på mange måter heldige fordi samfunnet bruker tid og krefter på at de ikke skal oppleve mobbing, og at de skal få kunnskap om hvordan de tar bevisste valg på nett. Kanskje er vi best i verden på gode tiltak. Men når barnas tilbakemeldinger ikke går i riktig retning er det nødvendig å stille spørsmål om effekten av alle de gode tiltakene. Hva er egentlig problemet når Barn og medier-undersøkelsen 2018 konkluderer med at 15 prosent av gutter mellom 14 og 16 år svarer at de opplever mobbing månedlig eller oftere. Det er en økning på fem prosent fra 2016. Flere jenter enn før opplever utestenging på nettet. Samtidig svarer tre av fire barn i undersøkelsen at de opplever at foreldrene ikke viser særlig interesse for det de gjør på nettet.

Føler skam

Vi i Barnevakten tror at kulturministeren har rett i at økt kunnskap er et godt virkemiddel. Derfor holder vi 900 foredrag i barnehager og på skoler hvert år. Men vi tror ikke økt kunnskap alene kan hjelpe barn og unge til å føle seg trygge på nett. Barna våre er komplekse skapninger; det de vet er rett gjør de gjerne ikke. Og når de blir «oppdaget» blir følgene gjerne skam og skyld. Og da er det lettere å holde på hemmeligheter enn å fortelle om det til mamma eller pappa.

Stiller noen spørsmål

Jeg har stor tro på at barn som opplever seg elsket og bekreftet av sine foreldre vil være godt rustet til å håndtere ulike utfordringer på nettet. Når den voksne er nær barna, velger å legge bort sine egne behov og gir barna anledning til å få dekket sine, kan mye godt skje. Det handler om mor som har en gutt som liker dataspill. Moren er ikke interessert i spillene, men setter seg likevel ned i sofaen med sønnen av og til og bare ser på spillingen og stiller noen spørsmål om hva som foregår. Det handler om faren som kommer hjem fra jobb uten å ha gjort ferdig dagens gjøremål. Han legger bort mobilen for å spise middag med familien og deler tanker og følelser. Det handler om en lærer som spør elevene hvilke spill de liker, og hva de gjorde på nettet før de gikk til skolen.

Kunnskap om nærhet

Samfunnet vårt gir barna større og større ansvar for eget liv. Den utviklingen er ønsket fra politisk hold. Om barna våre skal klare å håndtere dette ansvaret uten å oppleve seg mobbet eller utestengt på nettet, tror jeg de vil være glad for å ha nærværende voksne som stadig tilegner seg kunnskap om barnets interesser.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com