Foto: Colourbox

Når nakenbilder spres på nett

Det er ikke uvanlig at unge som har delt nakenbilder med noen de stolte på, opplever at disse blir spredt på internett. Kripos oppfordrer til å anmelde forholdet når slikt skjer. Medieeksperter understreker at skylden aldri må legges på offeret.

Barn og Medier-undersøkelsen 2016 viser at ni prosent av barn i alderen 13-16 år har i løpet av det siste året sendt nakenbilder av seg selv. I alderen 15-16 år er andelen høyest, der 14 prosent av guttene og 15 prosent av jentene har sendt intime bilder.

Når det gjelder hvem det er vanlig å sende bilder til, var det forskjell mellom kjønnene. 65 prosent av jentene svarte at det var mest vanlig å sende nakenbilde til kjæresten (35 prosent gutter svarte det samme), mens det mest vanlige blant gutter er å sende til en jentevenn (54 prosent). (Merk at det var få som svarte på dette spørsmålet, noe som medfører feilmarginer).

Undersøkelsen viser også at 26 prosent av jentene følte seg presset til å sende nakenbilder, mens bare én prosent av guttene svarte det samme. Samtidig svarte 87 prosent av guttene og 57 prosent av jentene at de sendte bilder frivillig. Vi kan også nevne at 17 prosent av guttene og elleve prosent av jentene svarte ”vet ikke” på dette spørsmålet.

Finn flere tall fra undersøkelsen

Mange vil ha fjernet bilder

Slettmeg.no har stor pågang av personer som vil ha hjelp til å fjerne bilder på nett. Leder Hans Marius Tessem sier til VG at de som kontakter Slettmeg.no ofte er skamfulle og har ventet lenge på å be om hjelp.

– Vi opplever at det er veldig tabubelagt og at mange ikke søker hjelp fordi det er så tabubelagt. Det tror jeg kommer av at de rådene som har blitt gitt, har vært rettet mot ofre; ikke del et sånn bilde, sier Tessem til TV 2.

Les mer på TV2.no: – Tabu å be om hjelp

Ikke offerets ansvar

Førsteamanuensis Berit Skog ved Institutt og statsvitenskap ved NTNU sier til VG at man aldri må legge skylden på offeret når nakenbilder kommer på avveie.

– Man får ikke presisert dette tydelig nok, men det er aldri offerets ansvar – uansett omstendigheter. Her må man henvise til jus. Det er ulovlig å spre bilder av andre uten samtykke.

Hun får støtte av Kaja Hegg, sosiolog og Redd Barnas rådgiver for overgrep på Internett.

– Vi ser en ukultur med å plassere skylden hos offeret. De får stempel som billig og løs, også ofte fra andre jenter. Det er snakk om en integritetskrenkelse, sier Hegg til VG.

– Andre dømmer deg og sier «hvor dum går det an å bli?». Her må vi få til en holdningsendring. Vi må prøve å øke kunnskapen hos barn og unge, for det spilles på frykt og manipulering. Mange lever i tillegg ofte med en trussel hengende over seg, uten at de voksne ser det, sier hun.

Les mer i VG: Fått nakenbilder spredt? – Det er aldri din skyld 

Viktig å anmelde

Ifølge Straffeloven § 311 er all befatning med materiale som seksualiserer barn, som å produsere, dele, lagre eller distribuere, straffbart. I straffeloven regnes alle under 18 år som barn. Det innebærer at noen som deler et intimt bilde av en person under 18 år, kan man bøtelegges eller få en fengselsstraff på inntil tre år.

På sin Facebook-side har Kripos lagt ut noen råd til de som er blitt utsatt for straffbare handlinger på nett.

Råd fra Kripos

  • Mange unge jenter opplever at intime bilder av seg selv blir spredt på internett. Hvis du opplever at et nakenbilde av deg blir spredt på internett er det viktig at du anmelder.
  • Ta skjermdump av sidene der bildet er publisert. Det er mulig å identifisere internett-brukere, derfor er det viktig å dokumentere brukernavn/kallenavn, webadresser og nettsider. Mistenkte har mulighet til å slette sine spor på nettet, derfor er det viktig å sikre dette raskt.
  • Det er viktig å komme til politiet med disse sakene. Selv om vurderingen skulle bli at politiet ikke kan gå videre med saken, betyr det ikke at man som fornærmet i saken ikke er trodd. I tillegg kan informasjonen i din sak bidra til at andre jenter som anmelder kan få sin sak oppklart.
  • Her en utdypning av de rådene vi gir til de som er utsatt for straffbare forhold på internett: Straffbare forhold på nett – hva gjør jeg hvis noe skjer?
  • Les også denne posten hvor vi forklarer hvordan bilder kommer på avveie og gir råd om hvordan det kan unngås: Tenk deg om – nakenbilder varer evig

Hva gjør man som foreldre?

Det kan være vanskelig for foreldre å vite hvordan man skal forholde seg når intimbilder er kommet på avveie.

Psykolog Hans-Petter Karstad, gründer av dinpsykolog.no og psykologchat.no, sier til VG at foreldrene bør vise barna eller ungdommene kjærlighet.

– De må si at «Dette glemmer vi. Gjort er gjort». En ting er å sette grenser for å hindre at barnet løper ut i veien, men man skal være svært forsiktig med å kjefte på barna. Det vet vi er veldig skadelig.

Kaja Hegg mener at det er viktig å lytte, og at man er kommet langt på vei hvis barna eller ungdommene selv har fortalt foreldrene om hva som har skjedd.

– Det er viktig å tro på det de sier og gi støtte og hjelp. Man kan fortelle at dette skjer med andre også. Voksne tenker ofte at dette ikke skjer med sterke, kule jenter, men så så vi at det skjedde med Noora, den sterke karakteren i dramaserien «Skam». Det er bra, for det bryter med stereotypier, sier Hegg til VG.

Relatert artikkel: 

VG: Unge om sending av nakenbilder: – Veldig mange som synes det er mye press