Foto: Shutterstock

Er du ny i Norge? Her er tips om nettvett

FOR FORELDRE: Barnevakten er en organisasjon som gir tips og råd til barn, foreldre og lærere om hvordan ferdes trygt og bevisst digitalt. Er du ny i Norge? I denne artikkelen får du noen innledende tips om nettvett.

Velg språk i Google-boksen nedenfor. NB! Noen oversettelser fra Google er ikke nøyaktige.

Norsk lov bygger på FNs barnekonvensjon som sier at barn har rett til å bruke digitale medier og at voksne er pliktige til å beskytte barn mot skadelig innhold.

Kort sagt:

 • Barn og unge har rett til selv å finne kunnskap om verden.
 • Barn og unge har også rett på et privatliv.
 • Samtidig har foreldre et ansvar for å beskytte sine barn.

I praksis kan det bety at foreldrene holder de aller yngste barna borte fra internett. Når barna blir eldre, lar foreldrene dem gradvis tilnærme seg internett og sosiale medier, men med veiledning og gode rammer.

Rett til privatliv betyr at foreldrene ikke skal lese alle meldingene til barna, bortsett fra hvis de tror barna kan være utsatt for noe farlig, eller at barna selv utsetter andre for krenkelser eller noe ulovlig.

I Norge er skolen opptatt av at barna skal lære seg å bruke digitale medier fra de er små, barna skal også få opplæring i å ikke mobbe eller krenke andre på nettet. Dette kalles digital dømmekraft.

Er du usikker på ditt barns bruk av internett, anbefaler vi at du tar en samtale med skolen eller Barnevakten for å få en bedre forståelse om hva som er vanlig i Norge. Les artikler på engelsk og andre språk her: Kids and Media.

Nettvett handler om dette

 • Holdninger fra foreldrene
 • Kunnskap
 • Husregler
 • Sikkerhetsinnstillinger

HOLDNINGER: Med holdninger mener vi at du bør vise positiv interesse for barnas digitale liv og ikke bare være opptatt av hva som kan være farlig. Spill gjerne med barna og spør dem hver dag om hva de har opplevd i sosiale medier og i spill eller hva liker å se på Youtube.

KUNNSKAP: Jo mer du vet om spill, apper, filmer og nettvett, desto lettere kan du ta aktivt del i barnas mediebruk. Barnevakten har mange artikler med tips og råd på norsk, men også noen artikler på andre språk.

HUSREGLER: Med husregler mener vi de bestemmelsene som du som forelder setter. I Norge er det vanlig at barna får anledning til å si sin mening om reglene før de blir innført. Etter hvert som barna blir eldre, blir deres mening viktigere og viktigere å ta hensyn til.

Prøv å bli enige om hva slags apper det er greit å laste ned og hva som er greit å dele av bilder og annen informasjon på nettet. Det er for eksempel ikke lurt å dele hjemmeadresse, bankkort og lignende.

I Norge må man få samtykke før man deler eller videresender bilder og film av andre i sosiale medier.

INNSTILLINGER: Det finnes innstillinger på alle digitale enheter som barnet ditt bruker, disse kan gjøre enhetene tryggere. Det er lurt å sjekke alle apper, maskiner og spill og hvilke innstillinger som foreldre kan sette der. Dette er en kjempejobb, men den blir lettere når du har gjort den noen ganger. I noen av innstillingene kan du for eksempel bestemme hvor lenge barnet kan bruke skjermen hver dag og om barnet kan chatte eller ikke i appen.

Foto: Shutterstock

Ha planen klar

Det er viktig at barnet kommer til deg hvis det opplever noe negativt på nettet. Det er en del barn og unge som ikke tør å snakke med foreldrene i slike situasjoner. Derfor er det viktig å vise positiv interesse for barnets digitale liv hver dag slik at det blir naturlig for barnet å ta kontakt med deg hvis det skulle skje noe fælt.

I tillegg til den gode daglige kontakten, kan dere sammen legge en plan for hva barnet skal gjøre hvis det skjer noe negativt som mobbing, trusler eller uheldige tabber.

Mange barn er redde for å si fra til foreldrene, for kanskje foreldrene tar fra dem maskinen eller telefonen. Si at du ikke skal ta fra dem telefonen og at de trygt kan fortelle deg også om det som kan være ubehagelig eller vanskelig å takle.

Foto: Shutterstock

Det er flere muligheter når noe negativt skjer

 • Barnet kan gå vekk fra maskinen og kontakte deg.
 • Dere kan ta skjermbevis (ta bilde av skjermen)
 • Barnet kan stanse chatten
 • Dere kan blokkere brukeren
 • Dere kan varsle kanalen om at brukeren bryter kanalens regler

Som regel går det bra

Husk at som regel går det bra når barn og unge bruker apper og spill. På Barnevaktens nettsider finner du mange tips til apper og spill som er underholdende.


Tips og råd hver uke, pluss tilgang til webinarer: Ønsker du tips og nyheter om nettvett for barn tilsendt på e-post hver uke – på norsk? Bli medlem av Barnevakten.

Lærere, her er undervisningsressurser om nettvett.