Foto: Colourbox

Overgrepsfare på nett – snakk med barna, men ikke få panikk!

I media er det en del overskrifter om barn som er blitt utsatt for overgrep på nett. Men politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos mener at foreldre ikke har noen grunn til få panikk, selv om det er viktig å snakke med barna om temaet.

Foto: Kripos
Politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos. (Foto: Kripos)

– Her er det vanlige vettuge foreldreholdninger som gjelder. Det hjelper ikke å overvåke barna 24 timer i døgnet i god tro om at det gir nødvendig beskyttelse. Ikke hjelper det å stadig titte over skulderen deres heller. Målet bør heller være å ruste barna ved å gi dem fornuftige holdninger, og da må man ha en dialog i forkant. Der må man lære barn at ikke alle voksne er greie, samtidig som man ikke gir dem tanker om at alle er fæle og ute etter å ta dem. Å gjøre barn hysteriske er neppe et heldig utfall, sier Ludvigsen.

– Foreldre bør forholde seg til denne type utfordring som alle andre utfordringer i barnas liv.

I all hovedsak handler det om å gjøre barna i stand til å ta gode valg når de havner i utfordrende situasjoner, sier politioverbetjenten. Fortell dem at dersom de treffer noen på en chattekanal, så bør de holde samtalen der og ikke gå over til samtale en-til-en på Skype og lignende.

Mindre synlig enn før

Når vi spør om det har blitt farligere for barn enn før, så er ikke Ludvigsen så sikker på det. Men med mobil og økt tilgang til nett, er man tilgjengelig og pålogget 24 timer i døgnet, sier politioverbetjenten. Det betyr at barn lettere kan oppsøke nettsteder og kanaler som de ikke hadde hatt tilgang til før.

– Her kan det være voksne overgripere som forsøker å komme i kontakt med barn, uten at kontrollfunksjoner slår inn. Det samme gjelder ved kanaler som er beregnet for barn, her er kan det være voksne som kan forsøker å lure barn eller utgir seg for å være jevnaldrende. I det virkelige liv hadde det vært mye enklere å avsløre slik aktivitet, men på nettet blir der mer skjult, sier Ludvigsen.

Politioverbetjenten påpeker at det er store mørketall når det gjelder overgrep mot barn. På den ene siden gjør teknologien at det er enklere å skjule seg, samtidig forteller Ludvigsen at bevismengden blir større takket være samme teknologi.

– Når vi gjør beslag der det har vært mistenkelig aktivitet, så går vi gjennom datasystemene. Disse kan gjengi hva slags type kommunikasjon som har foregått mellom overgriper og offer. Teknologi lagrer informasjon, og slår på den måten begge veier. Den både hjelper forbrytere og hjelper politiet til samme tid, sier Ludvigsen.

Hjelper ikke å gi forbud

Selv om internett er en arena med denne type utfordringer, så mener ikke politioverbetjenten at det å pøse på med forbud er løsningen for å beskytte barna, snarere tvert imot.

– Å tro at det hjelper å nekte barna å bruke internett er naivt. Barn og unge vil alltid få tilgang på andre måter. I stedet for å gi forbud må man få til dialog der man kan snakke om utfordringene. Da gjør man faktisk barna i stand til å takle situasjonen, sier Ludvigsen.

Og det handler i bunn og grunn om å overføre gode holdninger, uten at man behøver å være en teknologiekspert som forelder, mener politioverbetjenten. Da kan man ruste barna med en forståelse for hva som er greit av oppførsel ovenfor andre og om hva andre gjør mot dem.

– I dag kan millioner av mennesker over hele landet kontakte hverandre direkte. Dette medfører muligheter, samtidig som det også byr på utfordringer. Man må gjøre barna obs på at det finnes aktører som lyver på alder, bosted og utgir seg for å være andre enn den de egentlig er, sier Ludvigsen.

Han påpeker at foreldre ikke behøver å være mer bekymret for det som skjer på nett enn det som skjer i barnas liv for øvrig. Internett er blitt en vanlig del av våre liv, og som forelder må man forholde seg til det som med alle andre ting i livet, enten det er trafikkbildet eller at barna er ute på kvelden.

– Det er ikke slik at så snart barna logger på så står det overgripere klar til å kaste seg over dem. Men det handler om å ruste dem til å unngå å havne i utfordrende situasjoner. Lær barna til å være kritiske til hvem de snakker med på nett, og ikke bli med på ting som de ikke hadde gjort ellers, avslutter Ludvigsen.