Personvern: Tenk

Sjekk om du godtar disse risikoene før du tar i bruk ressursen:

(Det du leser nå, tilhører en pilot der Barnevakten tester ut hvordan en personvernsjekk kan utføres.)

Her er merknadene til ressursen:

  1. Ressursen Snakk får gult lys fordi den kan føre brukeren ut til andre nettsteder og man kjenner ikke nødvendigvis til personvernet der. Det hele kan løses ved å gi brukerne, hvis de er yngre barn, muntlig beskjed om å ikke bruke ressursen til å gå videre ut på nettet.
  2. Utgiveren Faktisk.no har svart at ressursen Tenk ikke samler inn personopplysninger.
  3. Utgiveren opplyser at man har lagt opp til at enkelte brukere av ressursen kan være under 13 år. Barn under denne alderen har et spesielt vern i lovverket når det gjelder personvern, normalt må man innhente samtykke fra foreldrene dersom et barn under 13 år skal bruke en ressurs som samler inn personopplysninger. Skolene har et visst unntak fordi oppdraget til skolene er å undervise i nettbruk.
  4. Dato for utfylling av Barnevaktens selvrapportering: 19. jan.23
  5.  Dato for siste oppdatering av ressursen er: 01.12.2022

Omtale av ressursen: Tenk

Dette betyr trafikklysene
  • Grønt lys: Barnevaktens personvernsjekk gir grønt lys til ressursen. Den samler ikke inn personopplysninger. Dette gjelder «flate» produkter som video, papirark eller lignende som ikke har interaktivitet.

  • Gult lys: Barnevaktens personvernsjekk utløser én eller flere merknader. De aller fleste ressurser får gult lys. Husk at persondata kan gjøre ressursen mer pedagogisk og morsom å bruke, så gult lys er ikke i seg selv grunn til å droppe ressursen. Men les hva merknadene går ut på før du eventuelt inviterer foreldre eller barn til å ta i bruk ressursen. Ofte kan en muntlig beskjed fra deg til barnet være nok til at ressursen i praksis har grønt lys.

  • Rødt lys: Barnevaktens personvernsjekk har oppdaget at ressursen samler inn mange personopplysninger eller har en mulig alvorlig svakhet angående personvernet, se Barnevaktens merknader. Pass på å ikke forhåndsdømme før du har lest forklaringen. Det kan hende litt veiledning fra en voksen gjør at ressursen likevel ikke samler inn personopplysninger.

Merknadene er basert på hva utgiveren Barnevakten har besvart i personvernskjema og hva som dermed kan være en risiko.